Loading...
 

LYSTRA

2 Lystra From Northwest Tb041105496

LYSTRA

Foto: Bible places


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Lystra of Lystre was een marktstadje in Lykaonië (Klein-Azië), niet ver van Derbe en Ikonium. Die stad lag langs de Via Sebaste.Meer over Lystra

Lystra werd in 6 voor Christus door keizer Augustus gesticht als Romeinse kolonie.
Het valt op dat in Lystra de opschriften meestal in het Latijn zijn, terwijl men in die streek eerder Griekse opschriften zou verwachten.Paulus en Lystra

Paulus was in Lystra tijdens zijn eerste én zijn tweede reis.
In Lystra was er blijkbaar geen synagoge, zoals in de andere steden waar Paulus kwam. Toch woonden daar de joden Timoteüs, zijn moeder en grootmoeder.
Zo kwam het dat Paulus in Lystra voor het eerst met mensen over Jezus sprak zonder beroep te doen op een gemeenschappelijk joods geloof.Actuele situatie

Van die stad zijn er nu alleen nog ruïnes. Die bevinden zich op 1,5 km van het dorp Chatuun Serai / Hatunsaray onder de grote heuvel in het landschap.

Wetenswaardigheden

Een Romeinse kolonie

Keizer Augustus maakte in 6 voor Christus van Lystra een militaire kolonie: ‘Colonia Lustra’. Een ‘kolonie was een nederzetting van mensen met Romeins burgerrecht in veroverd gebied. Meestal waren dat oudgedienden, veteranen uit het Romeinse leger, die er als pensioen een stuk grond kregen. Tegelijk verkreeg De Romeinse overheid een zekere controle over dat gebied.Godenverering in Lystra

Toen Paulus een verlamde man genas, geloofden de inwoners dat hij en Barnabas de Griekse goden Hermes en Zeus waren.
De Grieken kenden vele goden en godinnen. Zeus was er de belangrijkste van. Zijn zoon, de god Hermes, was zijn boodschapper. Hij werd in verband gebracht met geneeskunde. Dat is wellicht de reden waarom men, na de genezing van de verlamde, dacht dat Paulus de god Hermes was.

De tempel van Zeus in Lystra, lag net buiten de stad. Als voorbereiding van een offer bracht een priester ossen en kransen naar de poorten van de stad.Timoteüs

Timoteüs woonde in Lystra. Zijn vader was Grieks. Zijn moeder Eunice en zijn grootmoeder Loïs waren joods. Hij werd als kind opgevoed als jood.
Op de eerste reis van Paulus was Eunice christen geworden. Ook haar zoon Timoteüs bekeerde zich tot het christendom voor veel getuigen (1 Timoteüs 6, 12).
Als Paulus bij zijn tweede reis weer in Lystra kwam, vroeg hij aan Timoteüs om zich bij hem aan te sluiten.

Paulus kon het heel goed vinden met Timoteüs. Hij schreef hem twee brieven die nu nog bekend zijn. In zijn tweede brief brengt Paulus Lystra ter sprake en alles wat hij en Timoteus daar hebben meegemaakt (2 Timoteüs 3, 11)

Lystra in de Bijbel

Nieuwe Testament

. Handelingen 14, 1-7: Paulus en Barnabas in Ikonium
. Handelingen 14, 8-20: Paulus en Barnabas in Lystra
. Handelingen 14, 21-27: Paulus en Barnabas in Klein-Azië