Loading...
 

20e zondag door het jaar B - eerste lezing

Spreuken 9, 1-6: Het huis van Wijsheid

De tekst

Dicht bij de tijd

(C. Leterme)

Wijsheid heeft een huis gebouwd.
Daarvoor heeft ze zeven zuilen uitgekapt.
Zij heeft haar vee geslacht,
haar wijn gemengd
en ook haar tafel gedekt.
Zij heeft haar personeel uitgestuurd.

Zelf roept zij vanaf de hoogste plaats van de stad:
`Kom naar hier, domme mensen'
en tot wie niet verstandig is zegt ze:
`Kom, eet mijn brood
en drink de wijn die ik gemengd heb.
Blijf niet dom, zodat je mag leven.
Ga de weg van de wijsheid.'Stilstaan bij…

Huis
Een huis is meer dan stenen alleen, het wordt niet alleen gemaakt door metsers en timmerlui. Het wordt ook gemaakt door de bewoners van het huis: het is de plaats waar men zich thuis kan voelen.


Zeven
(7 = 5 + 2)
De joodse wet kent vijf zuilen, de vijf boeken van Mozes.
De profeten vormen ook twee zuilen: de vroege profeten en de late profeten)

De menora, een kandelaar met zeven armen, stond in de tempel van Jeruzalem, het huis van God.

Bij de tekst

Inhoud

Wijsheid stond in Israël hoog aangeschreven. Ze werd voorgesteld als een vrouw en zetelde naast God. Haar huis stond gebouwd op zeven zuilen die duidelijk naar de tempel verwijzen. Zij roept ons toe vanaf de hoogste plaats, die vanzelfsprekend Jeruzalem is. Haar dienaressen sporen onwetenden aan om bij haar in de leer te komen: ‘Wees niet langer zo onnozel, leef en betreed de weg van het inzicht.’

Suggesties

Grote kinderen

SPREKEN MET BEELDEN

Een huis is meer dan een huis

Schrijf de volgende uitdrukkingen over op kaartjes. Doe dat ook met de verklaring van de uitdrukkingen.

Met de deur in huis vallen.
Er is geen huis met hem te houden.
Elk huisje heeft zijn kruisje.
Het zonnetje in huis zijn.
Een huis op iemand kunnen bouwen.

Onmiddellijk zeggen wat je te zeggen hebt.
Er is niets met hem aan te vangen; hij is niet rustig te houden.
In elk gezin zijn er problemen of zorgen.
Iemand die steeds voor de goede sfeer zorgt, altijd vrolijk is.
Iemand volledig kunnen vertrouwen.

De kinderen leggen het kaartje met de verklaring bij de juiste uitdrukking.
- Wat wordt in die uitdrukkingen met het woord ‘huis’ bedoeld?

Lees de tekst in het boek Spreuken opnieuw.
- Wat zou met het woord ‘huis’ kunnen bedoeld worden?
. Een huis van stenen?
. Een huis waar het goed om leven is?
. Een huis waar men welkom is?
. …?

DOEN

Zeven ‘zuilen’

Er zijn zeven armen aan de menora, de kandelaar die vroeger in de tempel stond.

Menora

Schrijf op elke arm van deze kandelaar hoe je van de wereld een huis kunt maken waar iedereen zich thuis voelt.

Neem de ingevulde tekening mee naar huis.
Probeer elke dag van de week te doen wat je op een van de zeven armen van de kandelaar hebt geschreven. Als je daarin geslaagd bent, kleur je op het einde van de dag het vlammetje boven de arm van de kandelaar.