Loading...
 

22e zondag door het jaar C - eerste lezing

Wijsheid van Jezus Sirach 3, 17-18.20.28-29: Genade bij God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mijn zoon, wat je doet, doe dat met zachtheid
en je zult meer geliefd worden
dan iemand die geschenken geeft.
Hoe belangrijker je bent,
des te meer je bescheiden moet zijn.
Dan zul je genade vinden bij God.

Want groot is de kracht van God:
aan wie bescheiden is toont Hij zijn geheimen.

Voor de ziekte van wie hoogmoedig is,
bestaat geen genezing,
want de plant van de boosheid
heeft wortel geschoten in hem.
Een verstandig mens denkt na over spreuken,
een wijze wenst zich een oor dat luistert.Stilstaan bij …

Zoon
De Griekse tekst gebruikt hiervoor het woord ‘teknon’ (= kind).

Hoogmoed
Jezus Sirach spreekt over hoogmoed als over een ziekte die niet te genezen is, omdat ze haar oorsprong vindt in het kwaad.

Bij de tekst

Soort boek

‘De wijsheid van Jezus Sirach’ behoort tot de wijsheidsliteratuur, literatuur die levenswijsheid en ervaringswijsheid wil doorgeven, trouw aan de Tora en rekening houdend met God.

Het boek werd opgenomen in de Septuagint, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. Hiervan bestaat er een lange en een korte versie. Het Hebreeuwse origineel dat verloren raakte, werd intussen voor een belangrijk deel teruggevonden. Sommige fragmenten wijken wel af van de Griekse versies waarop de vertalingen van de Bijbel gebaseerd zijn.

De ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ wordt ook een deuterocanoniek boek genoemd. Dat wil zeggen dat het boek maar in tweede instantie behoort tot de officiële Bijbel (Gr. deuteros = tweede; canon = maatstaf, richtsnoer). Hoewel het niet opgenomen is in de Hebreeuwse Bijbel, ervaren katholieke en oosters-orthodoxe kerken het als gezaghebbend.Schrijver

Volgens het boek zelf is de schrijver ‘Jezus, de zoon van Eleazar, de zoon van Sirach, uit Jeruzalem’ (Sirach 50, 27), die ook Ben Sirach (= zoon van Sirach) genoemd wordt. Hij zou een Schriftgeleerde geweest zijn die rond 200 voor Christus zijn boek schreef in Jeruzalem, in het Hebreeuws, de taal van de Bijbel.
Zijn kleinzoon die in 132 in Egypte woonde, vertaalde het boek in het Grieks, waardoor het verspreid werd in de toenmalige hellenistische wereld.
Volgens de proloog werd het boek geschreven rond het begin van de tweede eeuw voor Christus.Inhoud

De lezer wordt in dit fragment opgeroepen om bescheiden te zijn,
want dan ben je meer geliefd dan iemand die geschenken geeft.
Dit is goed voor je relatie met andere mensen.
Dit is ook goed voor je relatie met God, die zich dan welwillend opstelt en genade schenkt.

Suggestie

Grote kinderen

DOEN

Woorden van Jezus Sirach

Lees opnieuw de tekst van Jezus Sirach.
Onderlijn de zinnen die je het meest troffen.

Laat je inspireren door de anonieme kunstenaar uit 1654 die zinnen uit het eerste hoofdstuk van het boek van Jezus Sirach op de volgende manier herschreef:

Jezus Sirach ANONIEM 1654

En schrijf zelf de zinnen die je treffen als een spiraal op een vierkant stuk papier. Maak het jezelf gemakkelijk door met een potlood zacht de lijnen te trekken waartussen je de letters schrijft (indien je met drukletters werkt) of één lijn (indien je je eigen handschrift gebruikt).