Loading...
 

23e zondag door het jaar B - eerste lezing

Jesaja 35, 4-7a: Nieuw leven in de woestijn 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zeg tegen iedereen die de moed verloren is:
'Wees sterk. Jullie moeten niet bang zijn.
God komt om jullie vijanden te straffen
en om jullie te bevrijden.
Dan zullen blinden kunnen zien
en dove mensen kunnen horen.
Mensen die verlamd zijn
zullen springen als een hert.
En mensen die niet kunnen spreken
zullen blij zingen.
Er zullen beken ontspringen in het droge land
en in de woestijn zullen rivieren stromen.
De verdorde vlakte wordt een vijver,
het droge land een waterrijk gebied.

Bij de tekst

Historische context

Juda was sterk verzwakt: de mannelijke actieve bevolking werd gedeporteerd naar Babylonië. De Edomieten, die ten zuidoosten van Israël leefden, zagen daarin de kans om hun eigen macht te vergroten.
In die uitzichtloze situatie sprak de profeet Jesaja de hoopvolle woorden van God: de ballingen in Babylon zullen bevrijd worden en terug naar Jeruzalem gaan.Nieuw leven

(Paul Kevers in ‘Kerk en leven’, lezingen, 10 september 2006)

Deze tekst van Jesaja was gericht tot het joodse volk in ballingschap. De profeet kondigt aan dat God zijn volk komt bevrijden. Daarom mogen de moedelozen weer moed vatten en blij zijn. De profeet beschrijft het geluk dat het volk te wachten staat in concrete beelden: blinden zien, doven horen, verlamden springen, stommen jubelen, de woestijn bloeit.
In feite heeft hij het over de ogen, de oren en de tong van het hart. Het moedeloze, lamgeslagen volk in ballingschap zal weer volop tot leven komen.

Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

In de woestijn zal water zijn

Vertel de kinderen wat een woestijn is. Vergelijk een woestijn met de duinen bij het strand, maar dan veel groter. Maak gebruik van het internet om beelden van een woestijn te laten zien.
Bespreek met de kinderen welke nadelen er zijn aan een woestijn: er groeit niets, er is geen water. Daarom kunnen mensen er niet leven.

De profeet Jesaja zegt dat er in de woestijn rivieren zullen komen.
Bespreek met de kinderen wat zo'n rivier in een woestijn kan teweeg brengen: leven, groen ...

Laat hen dat nu schilderen.
Gebruik hiervoor bruin inpakpapier kunnen gebruiken. Dat heeft het voordeel dat de ondergrond al een woestijnachtig kleur heeft. Maar het kan natuurlijk ook op wit tekenpapier.
Inspireer je hiervoor aan het onderste deel van dit werk:

Jes 35TIP
Knip grote vierkanten uit tekenpapier (b.v. 21cm op 21cm). Als de kinderen op deze vierkanten een 'bloeiende woestijn' hebben getekend, kun je ermee nadien een groot mozaïek maken.

Jongeren

SPREKEN MET BEELDEN

Collage

Bedoeling
Jesaja heeft het in zijn profetie over blinden, doven, verlamden, mensen die niet kunnen spreken. Zo maakt hij duidelijk wie hij bedoelt met wie moed verloren heeft.
Maar de groep mensen die moedeloos zijn strekt zich veel verder uit dan deze mensen. De zoektocht in kranten en tijdschriften kan dit woord verruimen.
Jesaja heeft het over de woestijn, waarin beken zullen ontspringen. Voor hem is dit het beeld van het leven. De collage die gemaakt wordt, heeft dezelfde betekenis: de bloem verdort niet in de knop maar bloeit open.
Zo maken jongeren kennis met een poëtische / beeldende taal, die meer zegt dan men op het eerste gezicht denkt.Verloop
Lees eerst de tekst van Jesaja.

Zoek daarna in kranten en tijdschriften naar foto’s, teksten, titels die het over de ‘woestijn’ in het leven van mensen hebben.
De jongeren verwoorden waarom ze voor een bepaalde tekst of foto kiezen.

Kleef dit materiaal bijeen in een grote cirkel op een blad.

Bespreek op welke manier die ‘woestijn’ opnieuw tot leven kan worden gebracht. De jongeren schrijven dit zo op het blad dat men er de blaadjes van een bloem kan in zien.


TIP
Je kunt hierbij ook spreken met kleuren: de kop van de bloem ziet er eerst somber uit (zwarte letters: zwart / wit foto’s) de bloemblaadjes (de zinnen die men erbij schrijft) zijn kleurrijk (rood, oranje …)

ZINGEN / BELUISTEREN

De steppe zal bloeien

Dit lied van Huub Oosterhuis is gebaseerd op het visioen in Jesaja 35.
Lenny Kuhr zong het tijdens een protestantse kerkdienst.
klik hier om het te beluisteren.

Overweging

A. Lameire 

Troost

In hoofdstuk 34 beschreef Jesaja het lot van het zondige Edom. De Edomieten, afstammelingen van Esau, gaven Mozes en de vluchtende Israëlieten tijdens hun tocht door de woestijn geen vrije doortocht (Numeri 20, 14-21). Daardoor werden ze de erfvijanden van Israël.
Verzameld op de berg Sion stond het volk van Israël dat God had bevrijd.

‘Zeg tegen het moedeloze volk:
“Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met de wraak.
Gods vergelding zal komen,
Hijzelf zal jullie bevrijden.”

Nu roepen zulke woorden een onmiskenbare huiver op maar voor Israël waren ze een bron van troost. Ze hielden de hoop levend dat er een dag zou komen waarop de HEER eindelijk wraak neemt op de heersers die het land hebben ingenomen en zijn bewoners de ballingschap ingestuurd. Naar die dag ziet Israël reikhalzend uit. Het wordt de dag van gerechtigheid waarop de HEER het leed en de mateloze vernedering van zijn geliefde volk komt vergelden. Dan zullen blinden zien en doven weer horen. De lamme zal opspringen als een hert terwijl de stomme kan spreken. Zelfs de woestijn deelt in de bevrijding en wordt overspoeld met rivieren die het dorstige land drenken.