Loading...
 

25e zondag door het jaar C - eerste lezing

Amos 8, 4-7: Dit zal Ik nooit vergeten

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Luister even!
Jullie die valstrikken spannen voor de armen,
om hen te kunnen uitroeien.
Jullie die zich afvragen:
‘Wanneer zijn de feesten voorbij?
... dan kunnen wij ons koren verkopen!
Wanneer is de zondag gedaan?
... dan kunnen wij ons graan uitstallen!
Dan verkleinen wij de maten
en vergroten wij de gewichten om geld te wegen
en gebruiken wij een vervalste weegschaal.
Dan kopen wij de misdeelde voor geld,
de arme omdat hij een paar schoenen niet kon afbetalen
en verhandelen wij zelfs het kaf van ons koren.

Wat ze doen, zegt God
dat zal Ik nooit vergeten!Stilstaan bij ...

Nieuwe maan
De nieuwe maan was - net als de sabbat - de reden om handelsactiviteiten te staken.

Sabbat
Hebreeuws woord dat vermoedelijk ‘zevende dag’ betekent. Bij de joden is dit de zevende dag van de week, dé dag om dankbaar te zijn om wat God geschapen heeft. Omdat die dag aan God gewijd was, mochten/mogen de joden op sabbat niet werken. Deze verplichting werd in meer dan 360 wetten omschreven.

Efa
(= schepel)
Ongeveer 40 liter.

Sikkel / sjekel
Voor de Babylonische ballingschap werden geen geslagen munten gebruikt, maar stukken metaal - meestal zilver - die werden afgewogen. Door zwaardere gewichten te gebruiken bij het wegen wilde men hoeveelheid van dat metaal verhogen.

Kaf
De schutblaadjes van het koren. Het koren wordt gezien als waardevol: het wordt gemalen tot meel en opgegeten. Het kaf wordt gezien als iets wat waardeloos is.

De Heer
Gewoonlijk is ‘Heer’ een respectvolle manier om iemand aan te spreken. De joden gebruiken het woord ‘Heer’ wanneer ze over God spreken. Want uit eerbied voor God willen ze zijn eigen naam niet uitspreken.

Jacob
Kan zowel verwijzen naar Jacob, één van de aartsvaders als naar het land Israël zelf.

Bij de tekst

Betekenis

De profeet Amos vindt het niet kunnen dat rijke mensen gewone mensen bedriegen en uitbuiten, zodat die nog meer arm worden en in schulden raken. Dit past niet bij een volk dat zich het volk van God noemt.


De profeet Amos

Klik hier voor meer info over de profeet.

Suggestie

Jongeren

VERDIEPEN

De kijk van Fano


Fano 25c

- Beschrijf wat je op de illustratie ziet.

De illustratie valt uiteen in twee delen:
LINKS
Een man die het geld aanbidt, en met zijn handen aan het altaar ervoor gebonden is.
RECHTS
Een man (een arme) die geruggesteund door God die ruimte weggaat.


- Amos gaat in deze eerste lezing dieper in op de manier waarop mensen aan ‘geld gebonden zijn’, ‘geld dienen’. Noteer ze.

. Korenmaat verkleinen
. Hogere prijs aanrekenen
. Vervalste weegschaal gebruiken
. Een ander bedrag geven naargelang de persoon (hoe armer hoe minder men krijgt)
. Afval verhandelen


- Herschrijf de tekst van Amos. Ga er nu van uit dat mensen het geld niet langer meer ‘dienen’, maar gebruiken om te realiseren wat God voor de mensen droomt.

Overweging

Hein Jan van Ogtrop

Het andere leven

(H. J. VAN OGTROP, In het leerhuis van Lucas, KBS / Tabor, 1991, p. 159)

"Hij (Amos) noemt zijn eigen volk, maar klaagt alle gelovigen aan, die niets laten doorschemeren van het andere leven dat niet van deze wereld is. Het andere leven waarin niet het recht van de sterkste geldt, niet de macht van het geweld. Zij hebben dan te weinig getuigd van de ommekeer die God teweeg brengt als Hij ons weghaalt uit de duisternis van Egypte 'waar men slaafs neerknielt voor de wisseling der seizoenen, waar men elkaar uitbuit en vertrapt als de goden van de vruchtbaarheid minder kwistig zijn.' De profeet Amos gaat tekeer tegen alle mensen die zich neerleggen bij de bestaande orde."