Loading...
 

28e zondag door het jaar A - tweede lezing

2 Gevangenis

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Filippenzen 4, 12-14.19-20: Dankbaar

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik weet wat armoede is, ik weet wat rijkdom is.
Ik ken daar alles van.
Ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek.
Ik kan alles aan dankzij Hem die mij kracht geeft.
Toch was het goed dat jullie mij hielpen in mijn moeilijkheden.

Mijn God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien
door jullie de heerlijkheid te geven in Christus Jezus.
Eer aan onze God en Vader in alle eeuwigheid!
Amen.Stilstaan bij …

Hulp bij moeilijkheden
Normaal weigerde Paulus elke materiële ondersteuning, behalve als die kwam van de Christenen in Filippi. Met die christenen had hij een heel warme relatie.

Bij de tekst

Gevangenis

Deze brief, die geschreven werd aan de christenen van Filippi schreef Paulus toen hij in de gevangenis was. Tot voor kort dacht me dat hij hiermee de gevangenschap in Rome bedoelde, maar nu denken veel exegeten dat het wellicht om een gevangenschap in Efeze was.
Paulus was blij met de materiële steun, omdat men in de gevangenis moest leven op eigen kosten.Populair

(Bron: Premier Christian Radio - aangehaald op Kerknet 23 oktober 2022)

Volgens World Vision is Filippenzen 4,13 ('Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft') het tweede gezochte Bijbelvers ter wereld na Johannes 3, 16, samen met Jeremia 29,11 ('Ik ken de plannen die Ik met u heb - Godspraak van de Heer. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst').