Loading...
 

29e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 Bijbel


…page…

2 Timoteüs 3, 14-4, 2: Onderwijzen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1900-1901)

Timoteüs, blijf trouw aan wat je geleerd hebt, en aan het geloof waarvan je overtuigd bent. Je weet dat je goede leraren gehad hebt. En de heilige boeken ken je al sinds je kindertijd. In die boeken kun je wijsheid vinden. Ze leren je dat mensen gered kunnen worden door het geloof in Jezus Christus.
Alles wat in de heilige boeken staat, komt van God. Daarom kun je alles wat erin staat, gebruiken om uitleg te geven over het geloof. Je kunt het ook gebruiken als mensen verkeerde ideeën hebben of verkeerde dingen doen. En je kunt het gebruiken om mensen te leren hoe ze goed kunnen leven.
Dankzij de heilige boeken kan een leider van de kerk zijn taak uitvoeren en veel goede dingen doen.

Maak Gods boodschap bekend. Het maakt niet uit of mensen er graag naar willen luisteren of niet. Je moet mensen die iets slechts gedaan hebben, streng toespreken en straffen. Maar je moet mensen ook nieuwe moed geven met je uitleg. Doe dat met veel geduld.
Dat is wat ik van je vraag, Timoteüs. En God en Jezus Christus weten dat. Jezus Christus zal komen als de hemelse koning. Dan zal hij rechtspreken over iedereen, over de levenden en de doden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Blijf trouw aan wat je geleerd hebt
en dat je met geloof hebt aanvaard.
Je weet wie je leraren waren.
Je bent al sinds je kindertijd
vertrouwd met de heilige geschriften.
Daarin vind je de wijsheid
die je brengt tot het geluk,
door het geloof in Christus Jezus.

Elk geschrift dat door God geïnspireerd is
kun je gebruiken
om te onderwijzen in de waarheid
en dwalingen te weerleggen,
om de mensen te leren
hoe ze beter kunnen leven.
Hiermee kan een dienaar van God
zijn taak uitvoeren
en veel goed werk doen.

Ik roep je dringend op,
voor God en voor Christus Jezus,
die levenden en doden zal oordelen,
bij zijn komst en bij zijn koningschap:
verkondig het evangelie,
blijf aandringen, te pas en te onpas,
weerleg, berisp, bemoedig,
in één woord, onderwijs met groot geduld.

Suggesties

Jongeren

VERDIEPEN

Sinds je kindertijd

Teken een tijdstijd op een lang papier (eventueel een aantal bladen bijeenvoegen)
Markeer op die lijn:
. peuter
. kleuter
. lagere school
. middelbare school

- Wie heeft je in elke periode laten kennismaken met de Bijbel / of de boodschap van de Bijbel?
- Op welke manier gebeurde dat?
- Hoe kijk je daar nu op terug?

- Zou het kunnen dat ook jij een rol speelt / gespeeld hebt bij het laten kennismaken met de Bijbel / of de boodschap van de Bijbel?
- Bij wie is / was dat?
- Op welke manier gebeurt / gebeurde dat?Wijsheid in heilige boeken

Zorg voor papieren die in een halve cirkel geknipt werden.

- Welke wijze woorden zijn er in de Bijbel te vinden?
Noteer elk vorm van wijsheid op de rand van een ander half cirkelblad.

Na enkele minuten worden alle aspecten van wijsheid die er in de Bijbel te vinden zijn, verwoord en in het midden van de kring als bloembladen van een bloem geschikt.

- Welke wijsheid maakt het meest indruk? Waarom is dat?

- Welke wijsheid vind je de moeite om je volgende week in te verdiepen?