Loading...
 

2e zondag van de advent B, Doopsel van Christus C - eerste lezing

Jesaja 40, 1-5.9-11: Maak een weg 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De profeet zegt:
‘Troost, troost mijn volk’, zegt uw God.
‘Spreek Jeruzalem moed in
en zeg dat zijn diensttijd voorbij is,
dat zijn schuld voldaan is,
dat het een dubbele straf voor al zijn zonden
uit de hand van God ontvangen heeft.’

Luister, iemand roept:
‘Bereid voor God een weg in de woestijn,
een rechte baan in het dorre land, voor onze God.
Elk dal moet gevuld worden,
en elke berg en heuvel moet afgegraven.
Oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden
en ruige gronden vlak worden.
De heerlijkheid van God zal zich openbaren,
en alle mensen zullen haar zien,
want God heeft gesproken.’

Klim op een hoge berg, Sion,
met uw boodschap van vreugde.
Spreek luid en krachtig, Jeruzalem,
bode van vreugde, spreek luid en wees niet bang.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Hier is uw God.’
Hij komt in kracht. De heerschappij is in zijn hand.
Zijn loon heeft Hij bij zich, en zijn werk gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij zijn kudde weiden.
In zijn arm brengt Hij de lammeren samen
en Hij koestert ze terwijl Hij de ooien leidt.'Stilstaan bij ...

Jeruzalem
Religieus en politiek centrum van Palestina. Plaats waar de tempelautoriteiten en schriftgeleerden woonden. Jeruzalem is in de evangelies het beeld van het afwijzen van Jezus.
De naam 'Jeruzalem' betekent in het Nederlands: 'stad van vrede'. Een 'vredige' naam voor een stad die veel onlusten en verwoestingen in haar geschiedenis kende.
Het Jeruzalem dat Jezus kende, werd in 70 na Christus door de Romeinse keizer Titus veroverd en verwoest. De tempel ging toen in de vlammen op en werd nooit meer herbouwd. Jeruzalem is nu zowel voor joden als voor christenen en moslims een belangrijke stad.

Straftijd
Verwijzing naar de Babylonische ballingschap die door gelovige joden als een straf van God voor hun ontrouw werd aangevoeld.

Zonden
Wie opzettelijk iets fout doet, en daarmee iemand kwetst, kwetst niet alleen die persoon, maar ook God, omdat God wil dat we voor de anderen respect opbrengen.

Een pad effenen
Als een Oosterse koning vroeger een provincie wou bezoeken, werd hij voorafgegaan door een heraut. Zo konden zijn onderdanen tijdig de vaak onbegaanbare wegen effenen.
Het 'effenen van een pad' kan ook een symbolische manier van spreken zijn en verwijst zo naar het herstellen van de weg tussen God en zijn mensen.

Woestijn
Een stuk natuur, waar niets groeit. Een plaats met alleen maar zand of stenen. De woestijn herinnert ook aan de uittocht uit Egypte.

Sion
Sion is de naam van een heuvel in het zuidoosten van Jeruzalem waarop de tempel werd gebouwd. Tijdens de heerschappij van de koningen David en Salomo lag daar het centrum van de stad. In onze tijd is dat het joodse kwartier van Jeruzalem.

Herder
Herders pasten op geiten of schapen. Ze behoorden tot de laagste klasse en hadden omzeggens geen rechten.
Maar in het Oude Oosten is ‘herder’ ook een populaire manier om te spreken over de koning en andere leiders van het volk. Met deze titel wil men zeggen: zoals een herder er is voor zijn schapen, zo is een koning voor zijn volk.
Merk op dat Jesaja God vergelijkt met een herder: 'Als een herder zal Hij zijn schapen weiden'. In het Nieuwe Testament wordt het beeld van de herder ook gebruikt om over Jezus te spreken: de goede Herder.

Bij de tekst

Historische context

Deutero-Jesaja had op het einde van de ballingschap een nieuwe exodus voorspeld, een terugkeer naar Israël, het land waar de joden vol heimwee bleven aan denken.
Intussen verdrong Perzië Babylonië van de wereldmacht en liet Kores, de heerser van Perzië, de ballingen terugkeren naar Juda.
De profetie van Jesaja werd waarheid.

Jesaja 40 is een tekst over redding en troost na die ballingschap. De straf van God is voorbij, Israël werd genoeg gestraft.Troostboek

Het tweede deel van het boek Jesaja (de Deutero-Jesaja) begint met hoofdstuk 40. Dit deel wordt ook wel eens 'Troostboek' genoemd omdat het begint met de woorden 'Troost, troost voor mijn volk, zegt jullie God'.Herinnering aan het Nieuwe Testament

Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja:
Zie, Ik zend mijn bode voor U uit,
om uw weg te banen;
een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht,
Marcus 1, 2-3

Suggestie

Grote kinderen

EVEN TESTEN

De juiste uitleg

(idee: M. GALLAND, Op weg in de kerstkring, Averbode, 2008)

Kies de juiste uitleg:

‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn.
Effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.’

Dat betekent:
a.
dat je moet aankondigen dat de Heer komt

b.
dat je de aarde moet ontruimen om de weg vlak te maken.


De luister van de Heer zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De Heer heeft gesproken!

Dat betekent:
a.
dat iedereen de Heer zal zien praten.
b.
dat iedereen de Heer zal kunnen kennen.


Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem.
Verhef je stem, vrees biet!’

Dat betekent:
a.
dat je overal zonder angst moet aankondigen dat de Heer door iedereen zal gekend zijn.
b.
dat je op een berg moet klimmen om heel hard te roepen.

Jongeren

VERDIEPEN

Een weg door de steppe …

(Bron: Ignatiaans bidden, dinsdag 10 december 2019)

'Baan een weg door de steppe voor de Heer...'
Dat wil zeggen: je bevindt je nog in de steppe, een dorre vlakte. Nog niets te zien. Toch word je gevraagd ín die dorre vlakte een weg te banen voor de Heer.
Te midden van zijn afwezigheid alvast een teken te stellen van zijn (komende) aanwezigheid.

- Wat kun je in je leven zien als een steppe of een woestijn?
- Kun je geloven dat de Heer daar naartoe komt? Verlang je daarnaar?
- Als je dat kunt geloven en verlangen: wat kun je dan doen om voor Hem de weg klaar te maken?