Loading...
 

3 Johannes 5-8

3 Johannes 5-8: Zorg voor de broeders 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1961)

Beste vriend, je doet veel voor andere gelovigen, ook als je hen niet kent. Daarmee laat je zien dat je trouw bent aan het geloof. De gelovigen die jij hebt geholpen, hebben verteld wat jij uit liefde voor hen gedaan hebt. Alle christenen hier hebben daarover gehoord.
Het zou goed zijn, als je die gelovigen ook helpt om weer verder te reizen. Behandel hen met veel respect, zoals God het wil. Want ze zijn op reis gegaan om het nieuws over Jezus Christus bekend te maken. En ze nemen geen hulp aan van ongelovigen. Daarom moeten wij die mensen met open armen ontvangen. Zo werken we mee om Gods waarheid bekend te maken.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Beste vriend, je bewijst de broeders trouwe dienst,
ook al ken je hen niet.
Ze getuigden dan ook van je liefde tegenover de gemeente.
Wil zo goed zijn om hen ook voor de verdere reis uit te rusten
op een manier die God waardig is.
Want omwille van de Naam begaven zij zich op weg,
zonder iets van de heidenen aan te nemen.
We moeten zo’n mannen gastvrij ontvangen
om zo mee te werken aan de verkondiging van de waarheid.Stilstaan bij ...

Vriend
Cajus. Misschien was hij wel de leider van de Kerk in Pergamon. Hij wordt getypeerd als: ‘een man die in de waarheid leeft’.

Broeders
Rondtrekkende predikers, die zich aanmelden met een schriftelijke aanbeveling van de ‘oudste’.

De naam
Onrechtstreekse verwijzing naar Jezus. Wellicht een uiting van eerbied tegenover Jezus.