Loading...
 

33e zondag door het jaar A - eerste lezing

Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31: Een sterke vrouw

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Ze is heel wat waardevoller dan koralen!
Haar man vertrouwt op haar
en het zal hem aan winst niet ontbreken.
Zij brengt hem geluk, geen ongeluk,
alle dagen van haar leven.
Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit
en haar handen bewerken het met genoegen.
Zij strekt de handen uit naar het spinrokken
en houdt de weefspoel in haar vingers.
Zij opent haar hand voor de arme
en strekt haar armen uit naar de misdeelde.
Charme is bedrieglijk, schoonheid vluchtig,
maar een vrouw die God vreest, moet worden geroemd.
Bejubel haar om de vrucht van haar handen
en roem haar in de poorten om haar werken.Stilstaan bij ...

Vrezen
Dit werkwoord roept 'vrees' op, 'angst', 'schrik', maar,in de Bijbel heeft het de betekenis van 'ontzag hebben'.

Bij de tekst

Koning Salomo

Volgens de traditie is koning Salomo de schrijver van het boek spreuken.
Op dit ogenblik gaat men ervan uit dat de schrijver spreuken verzamelde die in omloop waren. Hij paste ze aan en breidde ze uit met eigen spreuken. Zo zouden er minstens zeven verzamelingen samengebracht zijn.Ode aan de vrouw?

Dit loflied op de sterke vrouw is in het Hebreeuws opgebouwd rond de letters van het alfabet. Elke nieuwe zin, begint met een andere letter. Dit is een memotechnisch middel dat tegelijk de indruk geeft dat wat gezegd wordt volledig is.

Dit loflied, dat op het einde staat van het boek Spreuken, wordt meestal gelezen als een loflied op een goede huisvrouw. De uittreksels in de eerste lezing van deze zondag ondersteunen dit beeld. Maar gezien de plaats van dit lied in het boek Spreuken, zou het best kunnen dat deze vrouw de Wijsheid verpersoonlijkt. Want de wijsheid wordt in de Bijbel op verschillende plaatsen als een vrouw voorgesteld.Acrosticon

Dit loflied op de sterke vrouw is een acrosticon, een gedicht waarvan de eerste letters van elk vers een woord of een geheel vormen. In dit geval de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet.

Bijbel en kunst

L. D'SOUZA

Hongerdoek uit India (1990)
Hongerdoek

In dit hongerdoek vertelt Lucy D’Souza (1949 -) zes verhalen uit de Bijbel.
Het zijn zes verhalen over vrouwen die geschikt zijn rond de voorstelling van een vrouw die gist in het deeg brokkelt (Lucas 13, 20-21).
Suggestie
- Herken jij de volgende verhalen in het hongerdoek?
Zet er telkens het juiste nummer bij.

. (1) Maria begroet haar nicht Elisabet.
(Lucas 1, 41 – 56)
. (2) Mirjam, de zus van Mozes, viert de bevrijding uit de slavernij.
(Exodus 15, 19 – 21)
. (3) De Kananeese vrouw vraagt Jezus om haar dochtertje te genezen.
(Matteüs 15, 21 – 28)
. (4) Maria Magdalena brengt de apostelen de boodschap dat Jezus verrezen is.
(Johannes 20, 11 – 18)
. (5) Tegen het bevel van de farao in redden Sifra en Pua joodse jongetjes van de dood.
(Exodus 1, 15 – 21)
. (6) Ruth raapt korenaren van het veld om samen met haar schoonmoeder te overleven.
(Het boek Ruth)


Correctiesleutel
Met de klok mee (te beginnen in de linkerbovenhoek):
2, 5, 6, 1, 3, 4.Icoon

Koning Salomo
Volgens de traditie is koning Salomo de schrijver van het boek spreuken.

Salomo
Suggestie
. Lees / Beluister de tekst van deze lezing.
. Noteer de zin die jou het meest treft op een smalle strook papier dat je oprolt.
. Teken koning Salomo over zoals op bovenstaande icoon of laat je erdoor inspireren.
. Kleef op de plaats van zijn handen het stuk papier met de tekst, dat je terug opengerold hebt.

Suggesties

Grote kinderen

ONDERZOEKEN

Vrouwen in het leven van Jezus

(Samuel 2009, nr 5)

In de evangelies wordt niet gesproken over een mogelijke vrouw van Jezus. Ook niet over een attente zus, alleen heel discreet over zijn moeder en de vrouwen, vriendinnen, leerlingen, bewonderaarsters, die Hem volgden of Hem ontmoetten op belangrijke momenten van zijn leven.

- Wat zou elk van deze vrouwen kunnen gezegd hebben?
- Verbind de cijfers bij de vrouwen met de letters bij wat ze gezegd hebben.

1. Maria, de moeder van Jezus (Johannes 19, 25)
2. De Kananeese vrouw (Marcus 7, 24-30)
3. De vrouw met de geurende zalf (Marcus 14,3-9)
4. Maria, de zus van Marta (Lucas 10,
5. De vrouw die 12 jaar lang bloed verloor (Marcus 5,21-44)
6. De Samaritaanse vrouw (Johannes 4, 19)

A. Jezus is meer waard dan alle parfums ter wereld
B. Het is belangrijker om naar Jezus te luisteren dan zich druk te maken over het huishouden.
C. De kracht van Jezus is zo groot, dat Hij me kan genezen zonder dat Hij me aanraakt.
D. Deze man is een profeet!
E. Ik geloof in mijn zoon. Ik wil dicht bij Hem zijn in deze moeilijke momenten.
F. Hij wil mijn dochter genezen, zelf al ben ik geen joodse vrouw.


Correctiesleutel
1- E ; 2- F ; 3 - A ; 4 - B ; 5 - C ; 6 - D

INLEVEN

Een loflied schrijven

De kinderen schrijven op een groot blad papier alle mogelijke talenten op die mensen kunnen hebben.

Daarna onderlijnen ze
met rood: alle talenten die vrouwen kunnen hebben
met groen: alle talenten die mannen kunnen hebben.

Met deze gegevens schrijven ze hun eigen loflied:
- op de sterke vrouw
- of op: de sterke man
- of op: de sterke mens.

BIDDEN / MEDITEREN

Gebed

(Samuel 2009, nr 5)

Goede God,
we danken u voor de sterke vrouwen
die uw boodschap in onze wereld brengen.
We danken u voor de vrouw die op de paasmorgen
de boodschap bracht dat Jezus leeft!
We danken u voor Moeder Teresa.
In het voetspoor van Jezus nam zij het op
voor de allerarmsten.
We danken u ook voor Jeanne Devos.
Zij zegt ons dat niets onmogelijk is,
als we het maar samen doen.
God, geef ons een beetje
van hun geloof en hun inzet voor de armen?
Dan wordt deze wereld een betere plaats
om te wonen, voor alle mensen.
Amen.