Loading...
 

3e paaszondag B - tweede lezing

1Johannes 2, 1-5a: Liefde leidt tot God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1951-1952)

Lieve vrienden, ik schrijf dit aan jullie om ervoor te zorgen dat jullie geen verkeerde dingen doen. En als één van jullie toch iets verkeerds doet, wees dan niet bang. Want er is iemand die voor ons om vergeving vraagt bij God. Dat is Jezus Christus, die zelf zonder zonde is. Dankzij hem wil God onze zonden vergeven. En niet alleen onze eigen zonden, maar die van de hele wereld.
Hoe weten we zeker dat we God echt kennen? Doordat we ons aan zijn regels houden. Iedereen die zegt dat hij God echt kent maar zich niet aan zijn regels houdt, die is een leugenaar. Gods waarheid is niet in hem. Maar als we ons wel aan Gods regels houden, dan zal Gods liefde in ons volmaakt zijn. En dan weten we zeker dat we bij God horen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Kinderen, ik schrijf jullie omdat ik zou willen
dat jullie geen foute dingen doen.
Maar ook al zou iemand van jullie iets verkeerd doen,
weet dan dat we een helper hebben bij God, onze Vader:
Jezus Christus, die rechtvaardig is.
Hij wist onze zonden uit,
niet alleen die van ons, maar ook die van de hele wereld.

Hoe weten wij dat we God bij God horen?
Doordat we ons houden aan zijn geboden.
Maar wie zegt dat hij bij God hoort,
en zich niet houdt aan zijn geboden, liegt.
In zo iemand woont geen waarheid.
In een mens die zich aan het woord van God houdt,
is de liefde van God volmaakt.
Daardoor weten dat we zeker bij God horen.Stilstaan bij…

Helper
Johannes gebruikt dit woord om over de heilige Geest te spreken.

Kennen
Met ‘kennen’ bedoelt Johannes het aangaan van een persoonlijke relatie, een verbondenheid. In dit geval: het ‘horen bij God’. Het gaat hier dus niet om een wetenschappelijk ‘weten’.

Waarheid
Voor Johannes is waarheid de verborgen werkelijkheid van God, die in Christus openbaar werd.

Bij de tekst

Betekenis

'Liefhebben' is een oud gebod. Het werd al in het Oude Testament geformuleerd.

De eigenlijke opdracht van een christen is: de medemens liefhebben. Dàt is voor Johannes dé manier om met God verenigd te zijn.