Loading...
 

4e zondag van de veertigdagentijd C - eerste lezing

Jozua 5, 9a.10-12: Het eerste paasfeest

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 320)

De Heer zei tegen Jozua: ‘Het was verschrikkelijk voor jullie om slaaf te zijn van de Egyptenaren. Vanaf vandaag zorg ik ervoor dat jullie zoiets nooit meer hoeven mee te maken.’ (...)

Toen de Israëlieten in het kamp bij Gilgal waren, vlak bij Jericho, vierden ze het Paasfeest. Dat was op de avond van de veertiende dag van de eerste maand. Na het Paasfeest viel er geen manna meer uit de hemel. Vanaf toen bakten de Israëlieten brood van het graan dat in het land groeide. Het hele jaar door aten ze voedsel dat van de akkers in Kanaän kwam.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God zei tegen Jozua: `Vandaag zorg Ik ervoor
dat je de ellende van Egypte niet meer moet meemaken.' (...)

Toen de Israëlieten in Gilgal waren,
vierden ze het paasfeest op de veertiende dag van de maand,
in de avond, in de vlakte van Jericho.
De dag na Pasen aten ze ongezuurd brood en geroosterd graan
dat uit het land zelf afkomstig was.
De volgende dag hield het manna op.
Ze konden nu eten wat het land opbracht.
Van dan af kregen de Israëlieten geen manna meer:
gedurende dat jaar aten zij wat Kanaän opbracht.Stilstaan bij …

Jozua
(= God is redding)
Volgens de Bijbel was Jozua een zoon van Nun uit de stam Efraïm (één van de twee zonen van Jozef). Hij volgde Mozes op. Onder zijn leiding trokken de Israëlieten het Beloofde Land binnen.

Gilgal
Gilgal lag waarschijnlijk ten oosten van Jericho. Het zou het huidige Khirbat al-Mafjar kunnen zijn, dat 2 km ten noordoosten van Jericho ligt. Daar staken de Israëlieten de Jordaan over. Ze konden dit doen omdat, volgens de Bijbel, de rivier stroomopwaarts ophield met stromen zolang de priesters de de Ark van het Verbond droegen met hun voeten in het water stonden. Op die plaats richtten ze een monument op met twaalf stenen uit de bedding van de Jordaan. Die twaalf stenen symboliseerden de twaalf stammen van Israël.

Jericho
Deze stad lag / ligt in een oase, ongeveer 16 km ten noordwesten van de Dode Zee. In en rond Jericho wonen al 11.000 jaar lang mensen.

Paasfeest
Met ‘Pasen’ en ‘paasfeest’ wordt hier het joodse feest bedoeld dat de bevrijding uit de slavernij in Egypte viert.

Ongezuurd brood / ongedesemd brood
Brood dat niet gegist is. Joden eten op hun paasfeest ‘matses’ (= ongedesemde / ongezuurde broden), die hen herinneren aan het eerste paasfeest dat ze vierden toen ze in het beloofde land kwamen na een veertig jaar durende tocht door de woestijn.

Manna
Manna is de gestolde afscheiding van de tamarisk-struik, nadat een schildluis van de takken heeft gegeten. De korrels die zo ontstaan, zijn voedzaam en hebben een honingachtige smaak. Omdat manna smelt in de zon, moet men het 's morgens vroeg verzamelen.

Bij de tekst

Het boek Jozua

Dit is één van de boeken in het Oude Testament. In het boek Jozua wordt geschreven over de intocht van de Israëlieten in het beloofde land.Brood en graan uit het land

De schrijver van deze tekst leefde in ballingschap in Babylonië, toen Israël het land dat het van God kreeg, had verloren. Toch dacht de schrijver er niet met heimwee aan terug. Hij keek de toekomst hoopvol tegemoet: God kan opnieuw redding brengen, want Hij is trouw, Hij vergeet zijn belofte niet.Spreken met symbolen

Christenen zagen in de eerste boeken van Jozua een profetische beschrijving van hun leven als christen:
. Doopsel // doortocht door het water van de Jordaan
. Eucharistie // eten van de vruchten van het land

Bijbel en kunst

U. CAZES

De nacht van Pesach (2016)

Uriel Cazes The Night Of Pessach 2016

Werk van de Spaanse kunstenaar Uriel Cazes.
(cazes.uriel@gmail.com)