Loading...
 

4e zondag van de veertigdagentijd C - eerste lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jozua 5, 9a.10-12: Het eerste paasfeest

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

En Jahwe sprak tot Jozua:
`Vandaag zorg Ik ervoor
dat je de ellende van Egypte niet meer moet meemaken.'
Terwijl de Israëlieten in Gilgal waren,
vierden zij het paasfeest op de veertiende dag van de maand,
in de avond, in de vlakte van Jericho.
De dag na Pasen aten ze ongezuurd brood en geroosterd graan
dat uit het land zelf afkomstig was.
De volgende dag hield het manna op.
Ze konden nu eten wat het land opbracht.
Voortaan kregen de Israëlieten geen manna meer:
gedurende dat jaar aten zij wat Kanaän opbracht.Stilstaan bij …

Jozua
(= God is redding)
Jozua was een zoon van Nun uit de stam Efraïm (één van de twee zonen van Jozef). Oorspronkelijk heette hij Hosea (= verlossing), maar Mozes verlengde die naam tot 'Jehsoeja' (= de Heer is verlossing). De namen Jozef en Jezus zijn met deze naam verwant.

Jozua was de opvolger van Mozes. Onder zijn leiding trokken de Israëlieten het Beloofde Land binnen. In het Beloofde Land stichtte hij een soort staat waarbij de stammen op zichzelf bleven en slechts in tijden van nood door een legeraanvoerder werden bijeengehouden.

Gilgal
Gilgal lag waarschijnlijk ten oosten van Jericho. Het zou kunnen het huidige Khirbat al-Mafjar zijn, dat 2 km ten noordoosten van Jericho ligt. Op die plaats staken de Israëlieten de Jordaan over. Dit konden ze doen omdat de rivier stroomopwaarts ophield met stromen zolang de priesters die de Ark van het Verbond droegen met hun voeten in het water stonden. Op die plaats richtten ze een monument op met twaalf stenen uit de bedding van de Jordaan. Die twaalf stenen symboliseerden de stammen van Israël.

Paasfeest
Met ‘Pasen’ en ‘paasfeest’ wordt het joodse feest bedoeld dat de bevrijding uit de slavernij in Egypte vierde.

Jericho
Deze stad lag / ligt in een oase, ongeveer 16 km ten noordwesten van de Dode Zee. In en rond Jericho wonen al 11.000 jaar lang mensen.
Lees meer over Jericho.

Ongezuurd brood
Brood dat niet gegist is. Joden eten op hun paasfeest ‘matses’ (= ongedesemde / ongezuurde broden), die hen herinneren aan het eerste paasfeest dat ze vierden toen ze in het beloofde land kwamen na een veertig jaar durende tocht door de woestijn.

Manna
Manna is de gestolde afscheiding van de tamarisk-struik, nadat een schildluis van de takken heeft gegeten. De korrels die zo ontstaan zijn voedzaam en hebben een honingachtige smaak. Omdat manna smelt in de zon, moet het 's morgens vroeg verzameld worden.

Bij de tekst

Brood en graan uit het land zelf

De schrijver van deze tekst leefde in ballingschap in Babylonië. Het land dat Israël kreeg heeft het verloren. Toch dacht de schrijver niet met heimwee daaraan terug. Hij keek de toekomst hoopvol tegemoet: God kan opnieuw redding brengen, want God is trouw. Hij vergeet zijn belofte niet.Eten van de vruchten van het land

Christenen zagen in de eerste boeken van Jozua een profetische beschrijving van hun leven als christen:
. doopsel // doortocht door het water van de Jordaan
. eucharistie // eten van de vruchten van het land

Bijbel en kunst

U. CAZES

De nacht van Pesach (2016)

Uriel Cazes The Night Of Pessach 2016

Werk van de Spaanse kunstenaar Uriel Cazes.
(cazes.uriel@gmail.com)