Loading...
 

6e paaszondag B - tweede lezing

1Johannes 4, 7-10: God is liefde

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1955)

Lieve vrienden, wij moeten elkaar liefhebben. Want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige Zoon naar de wereld te sturen. Dankzij zijn Zoon krijgen wij het eeuwige leven.
De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem liefhadden. Omdat God ons liefhad, heeft hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn Zoon worden onze zonden vergeven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Lieve mensen,
laten we elkaar liefhebben.
Liefde is waar het in het leven op aankomt.
Die liefde komt van God.
God hield al van ons,
nog voor we geboren waren.
God houdt van alle mensen.
Voor God zijn alle mensen gelijk.

God wil dat de liefde op aarde overheerst,
dat de liefde sterker is dan ruzie en haat.
Daarom zond Hij Jezus naar de mensen,
om hun te leren van elkaar te houden
en om alle kwaad uit de wereld te bannen.

Bij de tekst

Ideeën

. Door elkaar lief te hebben, worden mensen kind van God.

. Het initiatief voor de liefde ligt bij God.

. God wil dat de liefde sterker is dan ruzie en haat.

Suggestie

Jongeren

ZINGEN / BLUISTEREN

Ubi caritas

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Klik hier om dit lied te beluisteren en / of mee te zingen.

Overwegingen

Aliza (14 jaar)

God houdt van ons

(Samuel, uitgeverij Averbode, 2016, nr 5, p. 10)

Als joodse geloof ik heel sterk dat het God is die man en vrouw bij elkaar brengt. In de Tora staat trouwens nergens een letterlijk woord voor ‘liefde’. Meestal gebruiken ze het woordje ‘ahava’, ‘ik zal geven’.
Voor mij is dat echte liefde: je helemaal geven aan je partner. In het Hooglied, waarin heel veel liefdesgedichten staan, vind ik dat heel mooi beschreven. Tijdens het Pesachfeest wordt daar plechtig uit voorgelezen. Want de bevrijding uit de slavernij heeft voor ons alles te maken met de liefde van God voor zijn volk! En zoals God van ons houdt, moeten wij ook van elkaar houden.Tariq (13 jaar)

De grote liefde van God

(Samuel, uitgeverij Averbode, 2016, nr 5, p. 10)

De profeet Mohammed zei dat wanneer God 100 eenheden liefde heeft, Hij daarvan 1 eenheid verdeeld heeft over de mensen. Dat is de liefde die wij voor elkaar voelen, die een moeder voor haar kind voelt, de liefde onder de dieren … De andere 99 eenheden bleven bij God zelf. ‘Liefde’ speelt in de islam daarom ook een heel belangrijke rol. De profeet heeft trouwens ooit gezegd: ‘liefde is mijn fundament’. En elk hoofdstuk van de Koran – op één na – begint met te zeggen hoe groot Gods liefde is. Van daaruit vertrekt alles voor ons.Frans Hitchinson en Katrien Tonnard

Een liefhebbende God in de islam

(Frans HITCHINSON en Katrien TONNARD, Dialoog en respect, uitgeverij Averbode 2015)

Eén van de godsnamen is ‘de liefdevolle’, ‘de liefhebbende’.
(Koran 85, 14)

God is de mens zeer nabij.
Hij is een mens meer nabij dan de halsslagader
(Koran 50, 16)

De schepping is er voor het goed van de mensen. Want God heeft de mensen lief en wil dat zij gelukkig zijn. Daarom staan de moslims positief tegenover het leven.
God verwacht dat zijn liefde door de mensen wordt beantwoord. Volgens de islam bestaat deze wederliefde van de mens voor God vooral uit gehoorzaamheid, niet uit gemeenschap met God. Want God blijft de ongenaakbare. Moslims moeten zich aan Allah overgeven als aan een soevereine goddelijke heerser. Zijn geboden willen ze naleven in alle aspecten van hun leven.