Loading...
 

6e zondag door het jaar A - tweede lezing

1 Korintiërs 2, 6-10: De wijsheid van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1805)

Toch is wat ik vertel, ook wijsheid. Maar het is geen menselijke wijsheid, geen wijsheid die past bij de wereld. Het is niet de wijsheid van de machthebbers op aarde, die trouwens allemaal vernietigd zullen worden. Nee, ik heb het over Gods wijsheid, over Gods wijze plan. Pas als je alles over het geloof geleerd hebt, kun je dat plan begrijpen. Gods plan bestond al voordat hij de aarde maakte, maar hij heeft het lang verborgen gehouden. Want hij had vanaf het begin besloten om zijn wijze plan pas in onze tijd bekend te maken, omdat hij ons wilde redden.
De machthebbers op aarde hebben Gods wijze plan niet begrepen. Anders zouden ze Jezus, de Heer die redding brengt, niet aan het kruis gehangen hebben. Het staat al in de heilige boeken: «Geen mens kent Gods wijze plan, geen mens heeft het bedacht of begrepen. Maar God heeft zijn plan bekendgemaakt aan de mensen die van hem houden. Zo wilde God het.»

God heeft zijn plan bekendgemaakt aan mij, en aan anderen die het goede nieuws vertellen. Hij deed dat door ons zijn heilige Geest te geven. Gods Geest weet alles, zelfs wat God denkt.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Als we onder de ingewijden spreken over wijsheid ,
is dat niet de wijsheid van deze wereld
of van de machten die deze wereld beheersen,
die uiteindelijk onttroond zullen worden.
Wij spreken over de wijsheid van God, die verborgen was,
het geheime plan dat God van alle eeuwigheid ontworpen heeft
en dat bestemd is voor onze verheerlijking.

De machthebbers van deze wereld
kennen die wijsheid niet.
Als zij haar wel hadden gekend,
dan zouden ze de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

Hierover staat in de Schrift:
Geen oog heeft gezien,
geen oor heeft gehoord,
geen mens kan zich voorstellen,
wat God bedoelde voor wie Hem liefhebben.
Maar God heeft dat aan ons geopenbaard door de Geest.
Want de Geest van God doorgrondt alles,
zelfs de diepste geheimen van God.Stilstaan bij …

Ingewijden
Christenen die ‘volwassen zijn in het geloof’ en zich door de Geest van Jezus laten leiden.

Machten die deze wereld beheersen
Hiermee bedoelt Paulus het kwaad in de mens en in het heelal, alles wat de wereld in haar onafheid en liefdeloosheid wil in stand houden.

Kruisigen
De machthebbers van de wereld die verantwoordelijk zijn voor het kruisigen van Jezus, werkten vreemd genoeg mee aan het verborgen plan van God en zo aan hun eigen ondergang.