Loading...
 

6e paaszondag A

6 Paaszondag A

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
Leven als christen: aandacht hebben voor de sacramenten, God danken, respectvol spreken, doen wat Jezus gevraagd heeft.


1e lezingUit het leven van diaken Filippus: hij vertelde over Jezus en genas zieken zoals Jezus deed. Als hij mensen gedoopt had, kwamen Petrus en Johannes om hen te vormen, over hen de Heilige Geest uit te spreken.
TussenzangPsalm 66 is één groot gejuich om wat God deed voor zijn volk en voor elk individu.
2e lezingIn zijn brief aan christenen die met argwaan en vervolging geconfronteerd werden, spoort Petrus aan om zachtmoedig en met eerbied te blijven spreken.
EvangelieJezus vraagt om zijn geboden te onderhouden. Niet omdat dat moet, maar uit liefde voor Hem.Extra
. Vijftigdagentijd