Loading...
 

6e paaszondag A - tweede lezing

Vlinder

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Petrus 3, 15-18: Bereid om te verantwoorden

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1941)

Eer Christus met heel je hart. Vertel iedereen dat hij je Heer is, en dat je op hem vertrouwt. Geef altijd antwoord als iemand je daar iets over vraagt. Maar antwoord wel vriendelijk en met respect. Dan weet je zeker dat je doet wat God wil. Misschien zullen ongelovigen slecht over je spreken, omdat je als een goede christen leeft. Maar God zal ervoor zorgen dat ze daar spijt van krijgen.
Bedenk ook: je kunt beter lijden omdat je goede dingen doet, dan omdat je slechte dingen doet.
Ook Christus heeft geleden. Hij werd gedood als een mens op aarde. Maar God maakte hem weer levend, en gaf hem de macht van de heilige Geest. Christus was onschuldig, maar hij is gestorven om jullie te bevrijden van jullie zonden. Zijn dood heeft jullie voor altijd bij God gebracht.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Erken Christus als de Heer in je hart.
Wees altijd bereid om je te verantwoorden
Als men je vraagt waarop de hoop gebaseerd is die in je leeft.
Doe dat vriendelijk en respectvol,
en zorg dat jullie geweten zuiver is.
Dan zullen zij
die je christelijke levenswandel belachelijk maakten
beschaamd staan over hun beledigingen.
Hoeveel beter is het, als God het wil,
om te lijden voor het goede dat je doet
dan gestraft te worden voor het kwaad dat je bedrijft.

Ook Christus, de rechtvaardige,
leed eens en voorgoed voor de zonden van de onrechtvaardigen,
om je zo bij God te brengen.
Naar het lichaam werd Hij gedood,
maar naar de Geest werd Hij tot leven gewekt.

Bij de tekst

Een brief?

De eerste brief van Petrus is eerder een catechese die oproept tot trouw in de moeilijkheden die de geadresseerden ondervinden. Geconfronteerd met laster, beledigingen en vervolging, moesten ze zich verweren zoals Jezus: met een juist geweten, een eerlijk leven, zachtmoedigheid en eerbied.