Loading...
 

6de paaszondag A - eerste lezing

2 Water


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 8, 5-8.14-17: Filippus

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Filippus ging naar de stad Samaria.
Daar predikte hij over de Messias.
Toen de mensen hoorden wat hij zei
en de tekenen zagen die hij deed,
waren ze één en al enthousiasme over Filippus.
Onreine geesten gingen onder luid geschreeuw weg
uit vele mensen die bezeten waren
en vele verlamde en kreupele mensen werden genezen.
Iedereen in die stad was daar heel blij om.

Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen
dat Samaria het woord van God had aangenomen,
stuurden zij Petrus en Johannes.
Toen ze er aankwamen, spraken ze een gebed over hen uit,
zodat zij de heilige Geest zouden mogen ontvangen,
want die was nog over niemand van hen neergedaald.
Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Zij legden hun de handen op en ze ontvingen de heilige Geest.Stilstaan bij ...

Filippus
Klik hier voor meer informatie over deze diaken.

Samaria
Samaria (in het Hebreeuws Sjomron), de vroegere hoofdstad van het Noordrijk (Israël), lag op ongeveer 12 km in het noorwesten van Sichem (Nablus) onder het huidige Arabische dorp Sebastije.
Lees meer
De tegenwerking van de joodse autoriteiten in Jeruzalem heeft voor gevolg dat christenen naar Samaria uitwijken.

Messias
Niet alleen de joden, ook de Samaritanen keken uit naar de komst van de Messias.

Bij de tekst

Initiatiesacramenten

In deze tekst wordt onderscheid gemaakt tussen wat later het doopsel en het vormsel genoemd wordt.

gedoopt zijn in de naam van Jezus (doopsel)
Met dit uiterlijk teken maakt mens duidelijk dat men wil behoren tot de groep christenen.

Gebed uitspreken om de heilige Geest te ontvangen (vormsel)
Door het opleggen van de handen wordt aangegeven dat men de Heilige Geest aan iemand doorgaf.

Suggesties

TIP

Klik hier voor informatie bij het verhaal van Filippus en de Ethiopiër. Dit prachtige verhaal komt nergens aan bod in de lezingen op zondag, maar is concreter om mee te werken dan de tekst van de eerste lezing van deze zondag.

Grote kinderen

KENNISMAKEN MET DE BIJBELTEKST

Filippus in de stad Samaria

Vertel het verhaal met behulp van deze tekening:

Maxresdefault

Zoek eerst waar Filippus staat.