Loading...
 

8e zondag door het jaar B - eerste lezing

Hosea 2, 16b.17b 21-22: Voor altijd mijn bruid

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dit zegt God:
'Ik neem Israël naar de woestijn
en Ik spreek tot haar hart.
Daar zal zij weer zijn,
zoals in de dagen van haar jeugd,
toen ze wegging uit Egypte.

Ik neem je als mijn bruid, voor altijd,
als mijn bruid, in recht en gerechtigheid,
Ik zal goed voor je zijn,
Ik zal voor je zorgen.
Je zult voor altijd mijn bruid zijn:
dan zul je Mij, God, leren kennen.'Stilstaan bij ...

Egypte
Hiermee herinnert Hosea aan de eerste tekenen van de relatie tussen God en zijn volk: God is het die het volk Israël uit Egypte heeft geroepen.
Door te herinneren aan dit beginpunt, kan de hele liefdesgeschiedenis opnieuw beginnen.

Bruid
In het Oude Testament wordt de relatie tussen God en zijn volk vergeleken met een huwelijksrelatie.
Dat is bijvoorbeeld de reden waarom het Hooglied in de Bijbel staat.

Goedheid
Houding die aan de basis ligt van elke relatie tot personen.

Kennen
In de Bijbel betekent 'kennen': een diepe, persoonlijke relatie hebben. Daarom kan men 'kennen' ook vertalen met: 'liefhebben'. God kennen veronderstelt dat men God aan het werk heeft gezien in de geschiedenis van Israël en zich met Hem verbonden weet.

Bij de tekst

Hosea

Klik hier voor meer informatie over deze profeet.Spreken met beelden

De Bijbel spreekt over de relatie tussen God en zijn volk vaak in beelden die ontleend zijn aan het huwelijk. Wanneer het volk andere goden vereert, zoekt God het weer op een liefhebbende bruidegom. Hij vergeeft alles als het volk, zijn bruid, maar terugkomt.

In het Nieuwe Testament wordt dit beeld doorgetrokken in het spreken over de relatie tussen Jezus en zijn volgelingen: Jezus wordt gezien als de bruidegom, de kerk als zijn bruid.