Loading...
 

9e zondag door het jaar C - eerste lezing

1 Koningen 8, 41-43: Koning Salomo bidt in de tempel

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 509)

Stel dat er iemand uit een ver land komt, iemand die niet bij het volk van Israël hoort. Hij komt hierheen omdat hij over u gehoord heeft, over uw macht en uw kracht. En hij komt bij deze tempel bidden. Luister dan! Luister naar hem vanuit de hemel, de plaats waar u woont. Doe alles wat die vreemdeling u vraagt.
Dan zullen alle volken op aarde weten wie u bent. Dan zullen ze eerbied voor u hebben, net zoals uw volk Israël eerbied voor u heeft. En dan weten ze dat dit uw tempel is, het huis dat ik voor u gebouwd heb.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Koning Salomo liet een tempel voor God bouwen.
Wanneer die tempel klaar was, werd die ingewijd.
De koning ging voor het altaar van God staan.
Hij was omringd door alle Israëlieten.
Hij strekte zijn handen uit naar de hemel en zei:

‘God van Israël,
als er in je tempel een vreemdeling
uit een ver land komt om er te bidden,
iemand die niet tot je volk Israël behoort,
iemand die gehoord heeft van je grote naam,
en van je krachtige hand en je uitgestrekte arm,
luister dan vanuit de hemel, waar Je woont,
en doe alles waar die vreemdeling Jou om smeekt.
Zo zal iedereen op aarde je naam leren kennen
en Je eren, net als je volk Israël dat doet.
Dan zal iedereen weten dat je naam uitgeroepen is
in dit huis, dat ik voor Jou gebouwd heb.'Stilstaan bij ...

Salomo
Klik hier voor meer info over de derde koning van Israël.

Bidden
Bidden is te vergelijken met spreken: men zegt tot God wat men hoopt, gelooft, verwacht ...
Maar bidden is ook te vergelijken met luisteren: men probeert stil te worden om God beter te leren kennen. Zo voelt men beter aan wat God verwacht.
Door te bidden komen gelovigen de bedoelingen van God op het spoor. Als ze die in hun leven toelaten, maakt dit andere mensen van hen.

Tempel
Toen Israël een koninkrijk geworden was, bouwde koning Salomo een prachtige tempel (rond 950 voor Christus). Bij de inwijding kwam God in de stenen tempel onder de vorm van een wolk. Het was alsof Hij het hele gebeuren wilde relativeren: ‘Ja, ik verblijf hier, maar beweeglijk en vrij als een wolk. Jullie sluiten me niet op in steen.’
In de joodse tempel stond in het Heilige der Heilige de ark van het verbond, waarin de stenen tafelen werden bewaard.

Naam
Uit eerbied en ontzag voor God, wordt de naam van God niet uitgesproken en beperkt men zich tot het woord 'naam'.

Uitgestrekte arm
Heel merkwaardig is het dat de Kanaänitische god Baäl met een uitgestrekte arm wordt afgebeeld. In zijn hand heeft hij vaak een bliksemschicht vast.

Bij de tekst

De tempel

Temple Mount On Model Of Jerusalem During Divided Monarchy From East Mjb1903102466c

(Maquette in het Bijbel Land Museum te Jeruzalem.)


Salomo bouwde de tempel op de heuvel ten noorden van Jeruzalem. Daarna bouwde hij tempels voor de goden van zijn vrouwen op de heuvel ten oosten van Jeruzalem. Toen raakte de relatie God / zijn volk erg verstoord, behalve onder Joas, Hizkia en Josia, die de diensten in de tempel herstelden.

Met de bouw van de tempel zette Salomo op godsdienstig vlak de lijn door die David had ingezet: samensmelting van het geloof in Jahweh met elementen uit de godsdienst van Kanaän.
Bijvoorbeeld:
- de tempel wordt gebouwd op de dorsvloer van Arauna. Voor de Kanaänieten was een dorsvloer een heilige plaats.
- de tempel werd gebouwd naar het patroon van de toenmalige tempels voor andere goden.

De tempel symboliseert Gods aanwezigheid onder de mensen. De latere verwoesting van de tempel werd dan ook geïnterpreteerd als een uiting van het ongenoegen van God over zijn volk.Een bijzonder gebed

Dit merkwaardig gebed van koning Salomo laat iets zien van de gastvrijheid van de Israëlieten.
God mag er gerust zijn voor alle mensen.

Bijbel en kunst

J. TISSOT

Salomo wijdt de tempel in te Jeruzalem
Jacques Joseph Tissot werd geboren op 15 oktober 1836 te Nantes, Frankrijk en stierf op 8 augustus 1902 te Doubs in Frankrijk.
Deze Franse kunstschilder en graficus maakte vanaf 1886 Bijbel-illustraties. Daarvoor reisde hij verschillende keren naar het Midden-Oosten om er vertrouwd te raken met het landschap en de mensen die er leefden.

Tissot Solomon Dedicates The Temple At Jerusalem

Joods museum, New York


Let op de houding van koning Salomo. Zijn omhoog geheven armen geven aan dat hij bidt. Rechts van de koning is de ‘bronzen zee’ afgebeeld, een groot bekken dat gedragen werd door twaalf bronzen runderen. De trap waarop de koning staat geeft toegang tot het heilige der heiligen, de belangrijkste plaats van de tempel.