Loading...
 

Allerzielen 1 - eerste lezing

Jesaja 25, 6a.7-9: De dood wordt voor altijd vernietigd 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1167-1168)

Op de berg Sion maakt de machtige Heer een maaltijd klaar. (…)
Op die berg zal de Heer een eind maken aan de dood. De dood heeft nu nog macht over alle volken, maar hij zal voor altijd verdwijnen. God, de Heer, zal alle tranen van de gezichten vegen. En niemand zal zijn volk nog slecht behandelen. Dat heeft de Heer zelf beloofd.
Als die dag komt, zullen de mensen zeggen: ‘De Heer is onze God! We wisten dat hij ons zou bevrijden. Hij is de Heer! We kunnen blij zijn en juichen, want de Heer heeft ons bevrijd.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op de berg Sion houdt God een maaltijd voor alle volkeren. (…)
Op deze berg scheurt God de sluier van de dood
die over alle volken ligt.
Want Hij vernietigt de dood:
Hij veegt de tranen van alle gezichten.
Niemand zal zijn volk nog slecht behandelen.
God heeft het gezegd!

Op die dag zullen de mensen zeggen: ‘Dat is onze God.
Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered.
Laten we blij zijn en juichen om de redding die Hij bracht.'Stilstaan bij ...

Berg Sion
Sion is één van de bergen waarop de stad Jeruzalem is gebouwd. Op de plaats waar de stad lag zoals David en Salomo die kenden, ligt nu het joodse kwartier van de Oude Stad. Daar bevinden zich het zogenaamde graf van koning David en het cenakel, de plaats waar Jezus zijn laatste avondmaal zou genomen hebben.

Maaltijd
De maaltijd die Jesaja beschrijft lijkt op een uitbundige maaltijd die bij de kroning van een koning werd gehouden.
In de Bijbel is een maaltijd vaak het beeld van de volheid van leven en geluk.

Voor alle volken
God blijkt niet dé god te zijn van Israël alleen, maar van alle volkeren.

Sluier
Met die sluier wordt een rouwkleed bedoeld. Het scheuren van het rouwkleed dat de wereld bedekt, betekent het einde van alle verdriet. In het rijk van God is geen plaats voor de dood.

Bij de tekst

Jesaja

Klik hier voor meer info over de profeet Jesaja.Betekenis

Deze tekst over een maaltijd op de berg Sion, is een visioen van de profeet Jesaja. Daarin blijkt God niet alleen aandacht te hebben voor zijn eigen volk, maar voor alle volkeren, dus ook voor niet-joodse volkeren, heiden-volkeren. Dit is heel opmerkelijk in een tijd die gekleurd is door een dreigende ballingschap.

Suggestie

Jongeren

DOEN

De grote receptie

Nodig iedereen uit (op de parochie: iedereen die de eucharistie volgde; op school: andere klassen) op een receptie (achteraan in de kerk; op de speelplaats). Zorg voor drank en hapjes.
Klik hier voor mogelijke ideeën.