Loading...
 

Apocalyps 3, 1-6.14-22:

2 Wit

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Apocalyps 3, 1-6.14-22: Hoor wat de Geest zegt 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

En schrijf aan de engel van de kerk te Sardes:
Zo spreekt Hij die de zeven geesten van God
en de zeven sterren heeft:
Ik ken jullie daden:
van jullie wordt gezegd dat jullie leven, maar jullie zijn dood.
Wees wakker, herstel wat jullie rest aan leven.
Jullie dreigen te sterven.
Niets van wat jullie doen vond Ik waardig genoeg
voor het oog van mijn God.
Denk aan de boodschap die jullie ontvangen en gehoord hebben.
Bewaar die en kom tot inkeer.
Als jullie niet wakker worden, zal Ik komen als een dief,
en jullie weten niet op welk uur dat zal zijn.
Maar er zijn enkelen in Sardes die hun kleren niet hebben bevuild.
Die zullen Me begeleiden in witte gewaden, want ze verdienen het.
Wie overwint, zal zo in het wit gekleed gaan.
En Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek van het leven,
maar belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de kerken zegt.

En schrijf aan de engel van de kerk te Laodicea:
Zo spreekt ‘Amen’, de getrouwe en waarachtige getuige,
de oorsprong van de schepping van God:
Ik ken jullie daden: jullie zijn noch koud noch heet.
Waren jullie maar koud of heet!
Omdat jullie lauw zijn en noch heet noch koud,
daarom zal Ik jullie uitbraken uit mijn mond.
Jullie zeggen: Ik ben rijk, want ik heb mij verrijkt
en ik heb aan niets gebrek,
Maar jullie beseffen niet dat jullie meer dan allen
ellendig zijn en erbarmelijk, een blinde en naakte bedelaar.
Volg mijn raad en koop van Mij goud dat in vuur gelouterd werd
om rijk te worden
en witte kleren om je te bekleden en je naaktheid te bedekken,
zodat jullie zich niet hoeven te schamen
en zalf om op jullie ogen te strijken, zodat jullie weer zien.
Wie Ik liefheb, die bestraf en tuchtig Ik.
Wel, wees edelmoedig, kom tot inkeer!
Ik sta voor de deur en Ik klop.
Als iemand mijn stem hoort en de deur opent,
zal Ik bij hem binnenkomen en aan tafel gaan met hem en hij met Mij.
Wie overwint, plaats Ik naast Mij op mijn troon,
zoals Ik zelf heb overwonnen en met mijn Vader zit op zijn troon.
Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de kerken zegt.”
Stilstaan bij …

Sardes
Deze gemeenschap christenen blijkt geen last te hebben van tegenwerking maar van een zekere apathie en zelfvoldaanheid.
Lees meer

Wit
Kleur die reinheid, zuiverheid oproept, maar ook: feest en overwinning.
De eerste christenen lieten zich bij het doopsel helemaal onderdompelen in water. Daarna kregen ze witte kleren en werd een zalf op hun voorhoofd gesmeerd. Zo kon ieereen zien en ruiken dat ze Jezus volgden.

Laodicea
Laodicea was een heel bekende plaats. Heel veel mensen kwamen naar die stad voor de badhuizen waar warm water was dat uit de bergen kwam. Soms werden zieke mensen genezen door in dat water te baden.

Amen
Amen is een plechtig woord om iets te bevestigen, iets te beamen.
Hier wordt ‘Amen’ gebruikt als naam voor Jezus

Lauw
In de omgeving van Laodicea zijn warmwaterbronnen (Hiërapolis, stad bij Pamukkale). De bewoners leidden dat water in buizen naar de stad. Daar aangekomen was het water lauw.

Zalf
Laodicea was bekend om zijn medische school en beroemd om een speciale zalf voor pijn aan de ogen.

Bij de tekst

Betekenis

Gelovigen verstarren soms in overdreven wettelijkheid, soms laten ze zich leiden door materialisme. Dat was al het probleem met de eerste gemeenschappen van christenen in Asia.
Daarom roept Johannes op om weer ruimte te laten voor de Geest van God.