Loading...
 

Apokalyps 5, 1-10

Apokalyps 5, 1-10: Het boek en het lam

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1972-1973)

Toen zag ik een boek in de rechterhand van God. Het boek was helemaal volgeschreven, en het was gesloten met zeven zegels. Ik zag ook een machtige engel. Hij riep luid: ‘Wie mag de zegels verbreken en het boek openen?’
Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die het boek kon openen en lezen. Niemand was het waard om dat te doen, en daarom begon ik te huilen.

Maar toen zei één van de 24 leiders: ‘Huil niet! Want er is iemand die de dood overwonnen heeft. Hij is een nakomeling van David, en hij wordt de Leeuw van Juda genoemd. Hij mag het boek met de zeven zegels openen.’
Toen zag ik midden voor de troon een lam staan. Het stond tussen de vier dieren en de 24 leiders. Het leek alsof het lam geslacht was. Het had zeven hoorns en zeven ogen. Die ogen zijn de goede geesten van God, die overal in de wereld rondkijken.
Het lam ging naar de troon toe en kreeg het boek uit de rechterhand van God.

Toen het lam het boek kreeg, knielden de vier dieren en de 24 leiders. Ze hadden allemaal een harp en een gouden schaal vol wierook. Die wierook is het gebed van de gelovigen.
Ze begonnen een nieuw lied te zingen voor het lam:

‘U verdient het om het boek te krijgen,
u verdient het om de zegels te verbreken
en het boek te openen.
Want u bent gedood,
en dankzij uw dood
heeft God mensen bevrijd van hun schuld,
mensen uit de hele wereld,
van alle volken en talen.
U maakte van hen een heilig volk van priesters.
Ze zullen als koningen heersen op aarde.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen zag ik dat hij die op de troon zat,
een boekrol had in zijn rechterhand.
Dat boek was vanbinnen en vanbuiten beschreven
en was verzegeld met zeven zegels.
Ik zag een machtige engel, die luid riep:
‘Wie is het waard het boek te openen
en zijn zegels te verbreken?’
Maar niemand in de hemel of op aarde
of onder de aarde kon het openen en lezen.
Ik weende, want niemand was het waard
om het boek te openen en te lezen.
Toen zei een van de oudsten tegen me: ‘Ween niet.
De leeuw uit de stam Juda, de wortel van David,
heeft overwonnen.
Daarom mag Hij het boek openen
en de zeven zegels verbreken.’
Toen zag ik tussen de troon met de vier dieren
en de kring van de oudsten een Lam staan.
Het zag eruit alsof het geslacht was
Het had zeven horens en zeven ogen -
Dat zijn de zeven geesten van God,
die uitgezonden zijn over heel de aarde.
Het lam kwam dichterbij
en nam het boek uit de rechterhand
van Hem die op de troon zat.
En toen Hij het boek genomen had,
vielen de vier dieren neer voor het Lam.
En ook de vierentwintig oudsten,
elk met een citer in de hand
en met gouden schalen vol reukwerk
- dat zijn de gebeden van de heiligen.
En ze zongen een nieuw lied:
Je bent het waard om het boek te nemen
en zijn zegels te openen.
Want Je bent geslacht
en Je hebt hen gekocht voor God met je bloed
uit elke stam en taal en volk en natie.
En Jij hebt hen voor onze God gemaakt
tot een koninklijk geslacht van priesters,
en zij zullen heersen op de aarde.”Stilstaan bij …

Boekrol
De schrijver had hoogstwaarschijnlijk een papyrusrol voor ogen, die opgerold was en verzegeld.

Van binnen en vanbuiten beschreven
Op die manier wordt het bijzondere van de boek duidelijk gemaakt.
Misschien maakt de schrijver allusie op de twee niveaus waarop men het woord van God kan kennen:
1. Een eerste oppervlakkige kennismaking (de buitenkant)
2. Kennismaking met de diepere betekenis van dat woord

Zegels verbreken
In deze context wil dit zeggen dat men de geheimen van God openbaar maakt en realiseert. Iets wat alleen Christus kan doen.

Lam
Een typische manier in het boek Openbaring om over Jezus te spreken. Alleen Hij is in staat om te openbaren wat God besloten heeft.

Zeven horens en zeven ogen
Beelden voor kracht en alwetendheid. Het getal zeven wijst op de volkomenheid hiervan.Bij de tekst

Betekenis

Johannes ziet in een hemels visioen Christus als overwinnaar in de gestalte van een Lam dat met zijn bloed een koninkrijk van priesters heeft gevormd.