Loading...
 

BENEDICTUS VAN NURSIA

Wie was hij?

Zijn leven

Benedictus werd samen met zijn tweelingzus, Scholastica, geboren in een adelijke familie in Nursia rond het jaar 480 na Christus. Tegenwoordig wordt de plaats Norcia genoemd. Die ligt in de buurt van Perugia (Umbrië / Italië). Zijn ouders stuurden hem voor verdere studies naar Rome. Maar daar stopte hij met studeren en trok zich terug in de eenzaamheid van een grot. Drie jaar lang leefde hij als kluizenaar.
Een tijd later vestigde hij zich in 529 met een paar volgelingen op de Monte Cassino, tussen Rome en Napels, waar hij een klooster stichtte. Daar schreef hij zijn ‘regula Benedicti’.

Benedictus stierf op 21 maart aan koorts, wellicht in het jaar 547.Zijn naam

De naam ‘Benedictus’ komt van een Latijns woord dat de 'gezegende' betekent.
Afgeleide namen zijn: Ben, Benedict, Benoit / benoite (Frans), Benito / Benita (Spaans en Italiaans), Bengt (Scandinavisch), Benedicta, Benedictine, Betta, Bettina.

Geschrift

De regel van Benedictus

Die Regel bestaat uit 73 hoofdstukken, waarbij Benedictus aandacht vraagt voor: studie, gebed en arbeid en het belang beklemtoont van nederigheid, gehoorzaamheid en tevredenheid. Daarnaast beschrijft hij het (samen)leven in een klooster: praktische zaken, rangorde, onderlinge omgang, taken en gastvrijheid.
Hij verdeelde de dag in: acht uur bidden, acht uur werken en acht uur rusten.
Dit document dat Benedictus schreef als leidraad voor de monniken in zijn klooster, kende zo’n ruime weerklank en toepassing dat men hem de grondlegger kan noemen van het kloosterleven.Ora et labora

Deze uitspraak is de kortst mogelijke samenvatting van die regel. Ze wijst op een duidelijke indeling van de dag waarin werken en bidden elkaar in evenwicht houden: naast de tijd voor gebed (getijdengebed en eucharistie) en studie, wijst de regel ook op het belang van (eenvoudige) handenarbeid, in zijn tijd uitsluitend gedaan door lijfeigenen en boeren.

Betekenis

Heilig

21 maart, de overlijdensdag van Benedictus, was heel lang de feestdag van de heilige. In 1969 werd die datum veranderd naar 11 juli.
Orthodoxe kerken herdenken en vieren de heilige Benedictus op 14 maart.Patroonheilige van Europa

In 1964 verklaarde paus Paulus VI Benedictus tot patroonheilige van Europa, omdat zijn Regel, een van de basisteksten van onze Westerse cultuur, die hele cultuur kleurde.