Loading...
 

Christus Koning A

A 34  5795

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
Een koning als een herder vol zorg om zijn onderdanen, een koning die alle kwaad vernietigt.


1e lezingDe profeet Ezechiël spreekt in naam van God, die zich een goede herder noemt, een herder die omziet naar zijn schapen. Een beeld voor de relatie tussen God en zijn volk
TussenzangPsalm 23 bezingt God als een herder die zorgzaam omgaat met zijn schapen.
2e lezingPaulus noemt Christus een koning die alle vormen van kwaad vernietigt zodat God alles in allen kan zijn.
EvangelieDe parabel van het laatste oordeel presenteert Jezus als een koning die op het einde der tijden zal oordelen. Dé norm voor dit oordeel: de houding tegenover de medemens. Een inspiratiebron voor de manier waarop christenen met anderen omgaan.Extra
. Christus Koning
. Lezingen tijdens de 34e week door het jaar: onpaar jaartal / paar jaartal.Nieuwjaarsbrief ...

De lezingen op deze laatste zondag van ons kerkelijk jaar,
klinken als een nieuwjaarsbrief
met daarin zeker één harde belofte:
we gaan niet voor een feest,
zonder dat het een feest is voor allen,
voor elke mens.

Veel hebben we voor dat feestje niet nodig:
. gewoon een gezonde dosis broederschap en zusterliefde,
. de bereidheid tot het schenken
van aandacht en zorg, hoop en liefde,
. de moed om mensen te verbinden.

Johan Poppe, 26 november 2023