Loading...
 

Christus Koning B - tweede lezing

Apokalyps 1, 4b-8: Jezus zal komen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1967)

Ik wens jullie toe dat God, en de zeven goede geesten die voor zijn troon staan, en Jezus Christus goed voor jullie zijn. En dat zij jullie vrede geven.
God is er, hij was er, en hij zal komen. En op Jezus Christus kunnen jullie vertrouwen. Hij spreekt de waarheid. Hij heeft als eerste de dood overwonnen, en hij is de machtigste koning van de aarde.
Jezus houdt van ons. Hij is gestorven om ons te bevrijden van onze zonden. Hij heeft van ons een volk van priesters gemaakt, zodat wij God, de Vader, kunnen dienen. Alle eer en macht aan Jezus, voor altijd en eeuwig! Amen.

Jezus Christus zal op de wolken uit de hemel komen. Iedereen zal hem zien, ook de mensen die hem gedood hebben. Dan zullen alle mensen op aarde om hem huilen en jammeren. Ja, zo zal het gaan!
God, de Heer, zegt: ‘Ik ben de machtige God! Ik ben het begin en het einde. Ik ben degene die er is, die er was, en die zal komen.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik wens jullie de goedheid en de vrede
van Hem ‘die is, die was en die komt,’
en van de zeven geesten voor zijn troon,
en van Jezus Christus, de trouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen op aarde.

Aan Hem die ons liefheeft
en ons van de zonden heeft bevrijd door zijn bloed,
die ons gemaakt heeft
tot een koninklijk geslacht van priesters
voor zijn God en Vader,
aan Hem zijn de heerlijkheid en de macht
in de eeuwen der eeuwen!
Amen.

Zie, Jezus komt met de wolken,
en elk oog zal Hem zien,
ook de ogen van hen die Hem doorstoken hebben.
En alle volken op de aarde
zullen om Hem huilen.
Ja, Amen!

‘Ik ben de Alfa en de Omega’, zegt God de Heer,
Hij ‘die is en die was en die komt,’ de Albeheerser.Stilstaan bij …

Zeven
Dit getal betekent in de Bijbel: volheid, volledigheid, compleetheid.
Zo was de schepping klaar in zeven dagen.

Zeven geesten
Johannes kon ermee bedoelen: de zeven figuren die staan rond God en zijn troon of de zeven gaven van de heilige Geest.

Koninklijk geslacht van priesters
Johannes zag christenen als de voortzetting van de koninklijke en priesterlijke traditie van Israël.

Alfa en omega
De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Zo wordt gezegd dat iemand het begin en het einde is. Dus alles en eeuwig!

Bij de tekst

Het boek Openbaring

. Schrijver?
Het is onduidelijk wie de schrijver is.
Is het Johannnes, één van de apostelen?
Is het een onbekende profeet, die niet eerder genoemd werd?

. Beelden
In het boek komen allerlei vreemde beelden met dieren en getallen voor. Vroeger kende men daar de betekenis van. Dat is nu niet altijd meer het geval.

. Bedoeling
Het boek wilde christenen troosten die het moeilijk hadden omdat ze vervolgd werden omwille van hun geloof. Nogal wat Romeinse keizers vervolgden christenen omdat ze op een andere manier geloofden dan de meeste Romeinse burgers.

. Inspiratiebron
Het boek Openbaring uit het Nieuwe Testament lijkt in veel opzichten op wat staat in het boek Daniël uit het Oude Testament.