Loading...
 

Dag 5

IMG 0041

Woensdag 10 juli 2018

5e rit: Haran - Jericho


2019Overzichtskaart28juni2019

De vijfde rit in de RONDE VAN DE BIJBEL - editie 2019 – gaat van Haran naar Jericho, de stad waar – in de tijd van Jezus - Zacheüs tollenaar was en Bartimeüs een blinde bedelaar. Maar Jericho was ook de stad waar Rachab eeuwen eerder een paar spionnen verstopte in haar huis, dat in de muur van Jericho gebouwd was. Hierdoor konden de Israëlieten later met groot gemak de stad innemen. Hun waardering voor Rachab was zo groot dat ze nadien als vreemdelinge mocht huwen met een jood en zo de betovergrootmoeder werd van koning David. Zo komt het dat Matteüs Hagar vermeldt in de stamboom van Jezus.