Loading...
 

Derde paaszondag B

B 3e Paaszondag

Foto © Chantal Leterme (2020)
Rode draad in de lezingen
Hoe laten God en Jezus zich kennen.


1e lezingPetrus spreekt de mensen toe: die Jezus die gekruisigd is, heeft God uit de dood doen opstaan.
TussenzangPsalm 4 bezingt God die redt uit verdrukking, die recht geeft en goed doet voor wie Hem trouw is.
2e lezingJohannes schrijft in zijn brief hoe men kan weten dat iemand God kent: hij doet wat God graag heeft.
EvangelieDe evangelist Lucas maakt duidelijk dat Jezus te herkennen is bij het breken van brood, het toewensen van vrede, het lezen van de Heilige Schrift.Extra
. Vijftigdagentijd
. Lezingen tijdens de 3e week in de paastijd