Loading...
 

Psalm 4

2 Slaap

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 4: God luistert

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Met begeleiding van snaarinstrumenten.
Een psalm van David.

God, antwoord me als ik Je roep,
God, die altijd voor me opkomt,
red me als ik in nood ben,
zorg voor mij, luister naar mijn gebed.

Mensen, hoelang nog lachen jullie me uit?
Hoelang blijven jullie nog verlangen naar wat schijn en bedrog is?
Weet toch: God is goed voor wie Hem trouw is.
God luistert als ik Hem roep.

Respecteer God, zondig niet,
bezin je in de nacht, en zwijg.
Breng offers zoals voorgeschreven is,
vertrouw op God.

Veel mensen vragen: 'Wie maakt ons weer gelukkig?'
God, laat het licht van jouw gelaat over ons opgaan.
Jij geeft mijn hart een diepere vreugde
dan de grote oogsten van wijn en graan.

Ik kan in alle rust naar bed gaan
en vredig slapen.
Jij God, Jij alleen zorgt ervoor
dat ik kan wonen in een veilig huis.God, ik wil met U praten

(J.L. KLINK, Niet in de wind niet in het vuur, uitgeverij Ambo, Baarn)

O God, ik wil met U praten
Want ik zit
in het nauw.
Bij U kan ik op adem komen,
U brengt mij
in de ruimte.
U denkt anders over mij
dan de mensen.
Met U kan ik praten
als met een vriend.
Ik weet dan ook
dat U mij hoort
als ik roep.

Toch weet ik
dat ik te weinig
aan U heb gedacht.
Ik doe me beter voor
dan ik ben;
het is niet altijd waar wat ik zeg.
En ik behoor toch bij U.
Ook ben ik wel eens kwaad
op de mensen,
maar nu ik in bed lig
en aan U denk,
schaam ik me
en wordt het stil in me.

Allemaal willen we wel
gelukkig zijn,
maar Uw liefde
die als een licht
over ons schijnt
moet zo groot zijn
dat het niet meer
zo belangrijk is
wat je allemaal hebt
en nog krijgen zult
of wat er gebeurt.

Nu kan ik gaan slapen, God,
Bij U ben ik geborgen.Stilstaan bij …

Licht
‘Licht’ verwijst hier naar gunst en genade. Zie ook de priesterzegen ( Numeri 6, 24-26)

Bij de tekst

Betekenis

Vertrouwen op God geeft rust aan lichaam en geest.Relatie met het Nieuwe Testament

Vers 4 wordt geciteerd in Efeziërs 4, 26: ‘Als je boos wordt, zondig dan niet: laat de zon mag niet ondergaan over je boosheid, geef de duivel geen kans.’