Loading...
 

Doopsel van de Heer C - tweede lezing

Titus 2, 11-14; 3, 4-7: Hernieuwd

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1904-1920)

God heeft laten zien dat hij goed is, en dat hij alle mensen wil redden. Zijn goedheid helpt ons om betere mensen te worden. Zodat we nee kunnen zeggen tegen een leven zonder God en tegen onze slechte verlangens. Dan kunnen we in deze wereld een wijs en eerlijk leven leiden, zoals God het wil. En intussen wachten we vol vertrouwen op het grote geluk: de komst van onze grote God en redder Jezus Christus. Hij gaf zijn leven om ons te redden. Daardoor heeft hij ons bevrijd van alle schuld. Zo maakte hij van ons zijn heilige volk, een volk dat zijn best doet om goed te leven.

Maar toen liet God, onze redder, zien hoe goed hij is, en hoeveel hij van mensen houdt. Hij heeft ons gered. Niet omdat wij dat verdienen door onze goede daden, maar omdat hij medelijden met ons had. Door onze doop zijn we een nieuw leven begonnen. Dankzij de heilige Geest leven we als nieuwe mensen. God heeft ons allemaal zijn Geest gegeven, dankzij Jezus Christus, onze redder. We zijn dus gered omdat God goed voor ons is. We zullen het eeuwige leven krijgen. Daar vertrouwen we op.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De goedheid van God,
de bron van redding voor alle mensen,
werd op aarde zichtbaar.
Die leert ons
dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen
en dat we bezonnen, rechtvaardig en vroom moeten leven in deze tijd,
in afwachting van het geluk waarop we hopen:
de verschijning van de heerlijkheid
van onze grote God en van onze Redder Christus Jezus.
Die heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons te bevrijden van alle ongerechtigheid
en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde, vol ijver om het goede te doen.

De goedheid en de mensenliefde van God, onze Redder
werd op aarde zichtbaar. Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben,
maar omdat Hij de goedheid zelf is.
Hij heeft ons gered door het bad van wedergeboorte
en vernieuwende kracht van de Heilige Geest.
Want Hij heeft die Geest rijkelijk over ons uitgegoten
dankzij Jezus Christus onze Redder.
Zo werden we door zijn goedheid gered
en werden we erfgenamen van het eeuwige leven waarop we hopen.Stilstaan bij …

Bad van de wedergeboorte
Dit bad zorgt voor een scheiding tussen het ‘toen’, het leven als gewone mens en het ‘nu’, het leven als christen.

Bij de tekst

Inhoud

Paulus ziet in deze tekst het doopsel als een wedergeboorte en een vernieuwing door de Heilige Geest.Brief aan Titus

Titus, een medewerker van Paulus, was een niet-joodse (Griekse) christen uit Antiochië.
Hij werd de eerste bisschop van Kreta en overleed daar op hoge leeftijd.

Suggestie

Doopsel

Klik hier voor informatie en suggesties bij het doopsel.