Loading...
 

Ester 7, 1-10

Ester 7: Ester spreekt

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De koning en Haman gingen voor de tweede keer eten bij koningin Ester. Ook deze tweede dag vroeg de koning bij het drinken van de wijn aan Ester: 'Wat wilt je, koningin Ester? Het zal worden gegeven.
Wat is je verlangen? Al is het de helft van mijn koninkrijk, ik zal het je geven.'
Koningin Ester zei: ‘Koning, als u dat wilt, laat me dan leven en ook mijn volk. Dat is mijn verlangen en mijn vraag. Want ik en mijn volk, wij zijn verkocht om gedood en uitgeroeid te worden. Waren we als slaven en slavinnen verkocht, dan had ik gezwegen. Want dat is geen nood die groot genoeg is om er de koning mee lastig te vallen.'
Toen vroeg koning Ahasveros aan koningin Ester: 'Wie is die man die zoiets wil doen?'
Ester antwoordde: 'Het is een harteloze booswicht, het is Haman, die schurk daar!'
Haman kromp ineen van schrik voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning op en liep van tafel weg, de tuin in.

Haman bleef achter en wilde koningin Ester om zijn leven smeken. Want hij zag dat hij van de koning het ergste kon verwachten. Net toen de koning uit de tuin terug in de feestzaal kwam, had Haman zich laten neervallen op de bank waarop Ester lag.
'Nu ook nog de koningin geweld aandoen in mijn eigen huis!' riep de koning. Hij had die woorden amper uitgesproken, of men bedekte het gezicht van Haman.
Eén van de dienaren van de koning, zei: 'Er is nog de paal, die hij gereed liet maken voor Mordekai, de man die het voor u had opgenomen. Hij staat bij zijn huis, vijftig el hoog.'
De koning beval: 'Hangt hem daar aan op.'
En ze hingen Haman aan de paal, die hij voor Mordekai had opgericht.
Toen kalmeerde de koning.Stilstaan bij …

Het gezicht bedekken
Men bedekte het gezicht van wie ter dood veroordeeld werd.

Bijbel en kunst

E. Normand

Ester wijst Haman aan (1888)

5 Esther Denouncing Haman

Werk van de Engelse kunstschilder Ernest Normand (1857–1923).

E. ARMITAGE

Het feest van Ester
5 Esther Edward Armitage

Werk van de Engelse kunstschilder Edward Armitage (1817 – 1896)
!!Azor meesters
De dood van Haman (1430)

5 Azor Dood Haman Grt

Miniatuur (62 × 88 mm)
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag


Links:
Ester smeekt de koning om het decreet tegen de joden in te trekken.
Rechts:
Haman werd opgehangen aan de paal die hij voor Mordechai bedoelde.

De Azor meesters waren rond 1430 actief in Utrecht, dat toen een belangrijk centrum was voor de vervaardiging van verluchte bijbels.

Suggestie

Kleine kinderen

DOEN

Kleuren


CAPUR12 RM082