Loading...
 

Ester 14, 3-5.12-14

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Ester 14, 3-5.12-14: Ester bidt tot God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Met de dood voor ogen nam koningin Ester haar toevlucht tot God.
Ze deed haar mooie kleren uit en deed rouw - en treurkleding aan.
Ze pijnigde haar lichaam,
en terwijl ze vroeger prachtige sieraden droeg
liet zij nu haar verwarde haren hangen.
Ze bad tot de God van Israël:

‘God, onze koning, Jij bent de enige!
Help me, ik sta alleen en heb geen andere helper dan Jij,
want ik sta voor een groot gevaar.
Al vanaf mijn geboorte hoorde ik in de stam waartoe ik behoor,
dat Jij, God, uit alle volken Israël en uit al hun voorouders
onze vaderen hebt aangenomen als een blijvend erfdeel
en dat Jij voor hen alles gedaan hebt wat Je beloofd had.

Gedenk me, God, laat Je kennen in het uur van mijn nood
en geef me moed,
Jij Koning van de goden en Heerser over alle heerschappijen.
Leg de juiste woorden in mijn mond als ik voor de leeuw sta.
Verander zijn gezindheid en laat hem de man haten die ons bestrijdt,
zodat hij en zijn vrienden te gronde gaan.
Red me door je hand en kom me te hulp,
want ik sta alleen en heb niemand anders dan Jij, God.Stilstaan bij …

Ester
Dochter van joodse bannelingen in Perzië, die koningin werd.
Lees meer

Leeuw
Met de leeuw wordt wellicht de koning van Perzië bedoeld.

Bij de tekst

Het gebed van Ester

Merk op dat Ester in haar gebed begint met God te situeren in de geschiedenis van haar volk.
Door dat te doen herleest Ester haar eigen situatie in het licht van wat God doet en gedaan heeft voor zijn volk.