Loading...
 

Ester 14, 3-5.12-14

2 Verdriet

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Ester 14, 3-5.12-14: Ester bidt tot God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Met de dood voor ogen
zocht koningin Ester haar toevlucht bijGod.
Ze deed haar mooie kleren uit
en deed rouwkleren aan.
Ze pijnigde haar lichaam.
Terwijl ze vroeger prachtige sieraden droeg
liet ze nu haar verwarde haren hangen.
Ze bad tot de God van Israël:

‘God, onze koning, Jij bent de enige!
Ik sta alleen en heb geen andere helper dan Jij,
Help me, want ik sta voor een groot gevaar.
Al vanaf mijn geboorte hoorde ik in mijn familie,
dat Jij, God, Israël uit alle volken
en onze vaderen uit al hun voorouders, koos als je eigen volk
en dat Je voor hen alles deed wat Je beloofde.

Denk aan mij, God,
laat Je kennen in deze tijd van nood en geef me moed,
Jij Koning van de goden en Heerser over alle heerschappijen.
Leg de juiste woorden in mijn mond als ik voor de leeuw sta.
Verander zijn gezindheid
en laat hem de man haten die ons bestrijdt,
zodat hij en zijn vrienden te gronde gaan.
Red me door je hand en kom me te hulp,
want ik sta alleen en heb niemand anders dan Jij, God.'Stilstaan bij …

Leeuw
Met de leeuw wordt wellicht de koning van Perzië bedoeld.

Bij de tekst

Ester

Ester was volgens de Bijbel de dochter van joodse bannelingen in Perzië, die koningin werd.Het gebed van Ester

Merk op dat Ester haar gebed begint met God te situeren in de geschiedenis van haar volk.
Door dat te doen herleest Ester haar eigen situatie in het licht van wat God doet en gedaan heeft voor zijn volk.