Loading...
 

GIBEON

Gibeon From Nebi Samwil Tb040304296

GIBEON

Foto: Bible places


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Gibeon was een Kanaänitische stad ten noorden van Jeruzalem, aan de westzijde van het centrale Benjamin-plateau.
Gibeon lag langs de oude weg, die Jeruzalem met Joppe verbond.Betekenis van de naam

De naam ‘Gibeon’ betekent: stad op hoogte, behorend bij een heuvel.
Gibeon is ook bekend als: el-Jib, Gabaon, Jib, Ed-Dsjib.Meer over Gibeon

Gibeon werd gesticht in de vroege bronstijd (ca. 3300-2000 voor Christus).
Die stad werd door brand verwoest.

In de midden bronstijd werd de heuvel bewoond door nomaden.

In de late bronstijd zou de heuvel niet meer of heel weinig bewoond geweest zijn.

Tijdens de vroege ijzertijd bouwde men een muur rond de heuvel en werd er binnen de muur een enorm waterbekken uit in de rots gehouwen. Sommigen denken dat dit bouwwerk recenter is dan de 10e eeuw.

In de late ijzertijd kende Gibeon een grote bloei: de stad had vestingen, er was een belangrijke wijnindustrie en een geavanceerd watersysteem.
Hoewel Gibeon in Jozua 10, 2 ‘een grote stad’ wordt genoemd, wordt op basis van wat de archeologen vonden, geschat dat er hoogstens drieduizend inwoners waren.
Het levensnoodzakelijke water vonden ze aan een bron aan de ene kant van de heuvel en ook in een lager gelegen waterbekken dat ‘de vijver van Gibeon’ of ‘het grote water’ genoemd wordt.Actuele situatie

De ruïnes van Gibeon bevinden zich in het zuidelijke deel van het Palestijnse dorp el-Jib, een dorp dat ligt op een heuvel. In de Arabische naam el-Jib kun je de Bijbelse naam herkennen van de stad die vroeger door de Gibeonieten werd bewoond.

Wetenswaardigheden

Oudste vermelding

De vroegst bekende vermelding van Gibeon is in een lijst van steden aan de muur van de Amun-tempel in Karnak, ter ere van de invasie van Israël door de Egyptische farao Sjosjenq I (945-924 voor Christus).Zonnewonder

Toen de Amorieten Gibeon aanvielen, haastte Jozua zich om de Gibeonieten te bevrijden. Om het daglicht te verlengen, gaf Jozua zon en maan het bevel om stil te staan.
Lees meerWijnindustrie

Gibeon Wine Cellars Tb010100104

Foto: Bible places


Archeologen legden 63 wijnkelders bloot uit de 8e-7e eeuw voor Christus, voldoende voor het opslaan van 95.000 liter wijn. Er zou toen in Gibeon een bloeiende wijnindustrie geweest zijn. Die kelders die uit de rotsen werden gegraven, waren flesvormig, ongeveer twee meter diep en hadden aan de onderkant een diameter van twee meter. Men schat dat er 72.000 liter wijn in kannen van 34 liter konden in opgeslagen worden.
Hebreeuwse inscripties op de handvatten van de wijnkruiken vermelden Gibeon.Vijver

De Bijbel heeft het een aantal keer over de ‘vijver van Gibeon’, blijkbaar een bekend herkenningspunt van de stad.

Gibeon Water Shaft Tb051407434 Bibleplaces

Foto: Bible places


Sommigen denken dat de cilindrische waterschacht die gevonden werd, die vijver zou zijn. In een eerste fase werd het met een diameter van 11,8 m uitgesneden tot een diepte van 10,8 m, met een wenteltrap van 79 treden in de wanden van het waterbekken.
In een tweede fase voegde men een tunnel toe die naar beneden loopt naar een waterput. kamer 24 m onder het niveau van de stad.
Later in de ijzertijd werd nog een tunnel van 93 treden aangelegd naar een andere waterbron onder de stad.

Gibeon in de Bijbel

Jozua 9, 1-27
Volgens de Bijbel was Gibeon was de belangrijkste van de vier Kanaänitische die er met een list in slaagden een verbond te sluiten met de Israëlieten, toen die Kanaän binnentrokken, waardoor die niet verwoest werden. De Gibeonieten hadden zich voorgedaan als ambassadeurs uit een ver, machtig land. Toen de Israëlieten er achter kwamen dat de Gibeonieten eigenlijk hun buren waren, besefte Jozua dat hij misleid was. Hij hield zich aan de letter van zijn verbond met hen om hen te laten leven in ruil voor hun diensten: ze werden aangesteld als houthakkers en waterdragers en veroordeeld om voor altijd deze beroepen uit te oefenen.
Er is geen archeologische ondersteuning gevonden voor dit verhaal.

Jozua 10, 1-27
Volgens de Bijbel vond bij de vijver van Gibeon de strijd plaats tussen de Israëlieten en de vijf koningen onder de leiding van Adonisedek van Jeruzalem. Dan zou Jozua aan God gevraagd hebben om de zon en de maan te laten stilstaan, zodat zijn leger de tijd zou krijgen om de vijand te doden. De koningen van Jeruzalem, Hebron, Jarmuth, Lachis en Eglon vluchtten naar de grot van Makedda maar werden ingehaald en gedood en opgehangen.
Er is geen enkele archeologische ondersteuning gevonden voor dit verhaal.
Lees meer

2 Kronieken 1, 3.3
Op een hoogte te Gibeon stond een tijdlang de tabernakel. Dat toen David koning was en er nog geen tempel was gebouwd.

1 Kronieken 16, 39, 21,29
Gibeon was de plaats waar de tabernakel werd ondergebracht na de verwoesting van Nob, tot die van daar werd overgebracht naar de tempel in Jeruzalem.

1 Koningen 3 // 2 Kronieken 1
In Gibeon bracht koning Salomo voor het eerst een offer als koning. Toen hij koning werd, ontmoette hij in Gibeon de leiders van Israël en bracht hij duizend brandoffers. Bij deze gelegenheid verscheen God aan hem in een droom en vroeg wat hij wenste. Salomon vroeg om wijsheid. God schonk hem die en beloonde hem overvloedig.
Lees meer

2 Samuel 21, 1-14
Tijdens de regering van koning David was er gedurende drie jaar hongersnood. Dit werd gezien als een straf van God voor het uitmoorden van de Gibeonieten door Saul. Als zoenoffer zond David zeven zoons van Saul naar Gibeon waar ze werden terechtgesteld.