Loading...
 

GODLY PLAY

Wat?

Een manier om Bijbelverhalen te verkennen

Via Godly Play raken kinderen op een speelse manier vertrouwd met verhalen uit Oud en Nieuw Testament, met parabels en met liturgie. Zo kan hun natuurlijke spiritualiteit tot bloei komen via verhalen, verwondering, gesprek en stilte.

Godly Play kan gebruikt worden bij godsdienstonderwijs (3 tot 18 jaar), bij catechese in de parochie, bij ziekenhuispastoraal, bij mensen met een beperking, op bezinningsdagen voor volwassene …Een typische vertelstijl

Een ‘Godly Play-verteller’ neemt de deelnemers mee in het verhaal. Zijn of haar trage manier van vertellen brengt rust en stilte mee. Het verhaal wordt ondersteund door eenvoudige, symbolische gebaren die vastliggen en aangeleerd zijn. Wie als deelnemer zo meegenomen wordt in het verhaal, wordt als het ware tijdgenoot van de personages en is zelf bij het gebeuren aanwezig.
Zo kan het verhaal van 'God met mensen' ervaren worden als een verhaal van 'God met mij' en 'God met ons'.Een eigen techniek

De kracht van Godly Play zit in het samenspel van een zorgvuldig verteld verhaal, de ondersteunende symbolische gebaren, de aandacht voor rust en stilte, de inbreng van de kinderen, en het verder verkennen van het verhaal door middel van vragen die het verhaal op het eigen leven betrekken.
Godly Play vraagt van de verteller een vertrouwdheid met Bijbelse verhalen en de christelijke traditie, zodat de verteller in staat is om het verhaal goed te vertellen en kansen te bieden tot een vruchtbaar gesprek.Bouwstenen van een Godly Play sessie

. Godly Play begint met de hartelijke verwelkoming van de kinderen. Ze gaan in een cirkel zitten, de kring wordt opgebouwd.

. Het verhaal wordt rustig verteld, op een manier die alle zintuigen aanspreekt.

. In een vraaggesprek verkennen de kinderen de vele lagen van het verhaal, en wat het voor elk van hen kan betekenen.

. Dan is het tijd voor hun persoonlijk antwoord: dat doen ze met klei of verf of kleurpotloden, met kinderbijbels en spel, of gewoon in stilte.

. Ze komen weer samen in de kring voor een feestelijk dankmoment.

. Met een zegen verlaten ze de Godly Play ruimte. Dit betekent dat kind en verteller hartelijk afscheid nemen van elkaar: de verteller bedankt het kind voor zijn aanwezigheid of inbreng of vrolijkheid of openhartigheid … , het kind bedankt en groet de verteller. Zo zegenen ze elkaar.
(zegenen = bene dicere = iets goed zeggen)De opbouw van een Godly Play sessie geeft dus plaats aan woord en antwoord, aan bidden, delen en danken.

Doelen

. Godly Play wil dat de deelnemers ontdekken dat de verhalen over het volk van God verbonden kunnen worden met hun eigen levensverhaal. Via verhalen, symbolen, verbeelding en verwondering worden ze uitgenodigd om God en de Bijbel te zoeken en te leren kennen in plaats van te leren over God en over de Bijbel.

. De deelnemers ontdekken geleidelijk aan de rijkdom aan betekenissen om zo vertrouwd te raken met de eigen geloofstraditie.
- door het verhaal proberen binnen te gaan,
- door erover te praten vanuit verwondering
- door er zelf mee aan de slag te gaan in de verwerkingstijd.

Praktisch

Ruimte

Voor Godly Play is het belangrijk dat er een 'heilige', een aparte ruimte gecreëerd wordt, zodat de deelnemers voelen dat er iets bijzonders gaat gebeuren. De meeste klas- en parochielokalen kunnen hiervoor gebruikt worden door er met zorg een hoekje in te richten voor de Godly Play sessie.
Het lokaal moet verzorgd zijn, netjes, ordelijk en voldoende warm. Het materiaal en het meubilair zijn niet versleten en ogen niet afgedankt. Mooie, effen doeken kunnen wonderen doen.
De ruimte moet ook voldoende rustig en stil zijn. Een lokaal dat uitgeeft op een drukke gang of op een straat waar voortdurend mensen voorbijlopen en praten is niet geschikt. Dit verstoort de rustige, ingetogen sfeer van de Godly Play sessie.Materiaal

Om het (Bijbel)verhaal te vertellen zijn er houten figuurtjes nodig en – afhankelijk van het verhaal – enkele attributen, zoals bijvoorbeeld zand, een schaal, een kaars, een vilten doek …
De houten figuren en het andere materiaal zijn mooi om naar te kijken, mooi om een verhaal spelend tot leven te laten komen. Het is verzorgd, sober, veilig (zonder scherpe kanten), duurzaam en gemakkelijk hanteerbaar.

. Op dit ogenblik kan men Godly Play materiaal aankopen in de Verenigde Staten, Noorwegen en Duitsland. De officiële Godly Play website is www.godlyplay.org.

. Men kan het materiaal ook zelf laten aanmaken, bijvoorbeeld door de houtafdeling van een Technische School in de buurt.
Men kan bij An Mollemans (An.Mollemans@theo.kuleuven.be) en Katie Velghe (katie.velghe@theo.kuleuven.be) terecht voor informatie over de sjablonen.
Men kan de houten figuren zelf beschilderen of men kan creatieve mensen in de parochie, school, jeugdbeweging … aanspreken om het materiaal te beschilderen. Dat verhoogt hun betrokkenheid.

. En men kan materiaal ontlenen bij:
De Bron - Harelbeke
Catechetisch Documentatiecentrum - Gent
Obed - Antwerpen
IDGP - LeuvenVoor de creatieve verwerking na het vertelmoment is er knutselmateriaal nodig.
Bijvoorbeeld: tekenpapier, kleurpotloden, viltstiften, (vinger)verf, stempels met een inktkussen, klei …
Vermijd zoveel mogelijk wegwerpmateriaal zoals plastiek.Vorming

Leerkrachten en catechisten kunnen kennismaken met Godly Play via een kennismakingsdag of voormiddag. Een van de Godly Play trainers komt dan bij u ter plaatse, en neemt uw groep (8-20 mensen) mee in de heilige verhalen, parabels en liturgische handelingen. Voor meer info: stuur een mail naar idgp aan kerknet.be of katie.velghe aan theo.kuleuven.be .

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten in 2014/2015.(Bijbel)verhalen van Godly Play

Verschillende verhalen werden gebundeld in handleidingen. Ze bevatten telkens de basisprincipes van Godly Play en enkele verhalen.

De Godly Play handboeken worden momenteel in het Nederlands vertaald en worden alleen in de trainingen gebruikt in voorbereiding op een eventuele uitgave.

De Engelstalige boeken zijn te koop via www.amazon.com of www.amazon.co.uk:
Teaching Godly Play: How to Mentor the Spiritual Development of Children by Jerome W. Berryman (Jul 2009)
The Complete Guide to Godly Play: Volume 1: How To Lead Godly Play Lessons An imaginative method for presenting scripture stories to children by Jerome W. Berryman (Oct 1, 2002).

Godly-play op het internet

www.gezinspastoraal.be/1060 (de website van IDGP-Gezinspastoraal)
www.godlyplay.be (een luik binnen de Thomas-website)
www.godlyplay.nl (de website van de vereniging Godly Play - Nederlandstalig)