Loading...
 

Hebreeën 3, 7-14

2 Wind

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Hebreeën 3, 7-14: Luister naar de Geest

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Luister naar wat de Heilige Geest zegt:

“Als jullie vandaag zijn stem horen,
weest dan niet koppig, zoals toen bij de opstand,
toen jullie Me beproefden in de woestijn
toen jullie voorouders Me uitdaagden en op de proef stelden,
hoewel ze mijn werk hadden gezien, veertig jaar lang.
Daarom werd Ik woedend op die generatie en zei Ik:
Altijd weer dwaalt hun hart,
mijn wegen willen ze niet kennen.
En in mijn woede heb Ik gezworen:
nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.”

Zorg ervoor, broeders,
dat niemand van jullie zo'n slecht en trouweloos hart krijgt,
dat leidt tot afvalligheid van de levende God.
Spreekt elkaar moed in, elke dag, zolang dat `vandaag' duurt,
zodat niemand zich door zonde tot zo’n koppigheid laat verleiden.
Want wij blijven deelgenoten van Christus,
alleen als we ons aanvankelijk vertrouwen
resoluut bewaren tot het einde.Stilstaan bij …

De rust van God
In het citaat uit psalm 95 gaat het om een rustig bestaan voor de Israëlieten in Kanaän.
In de brief aan de Hebreeën is dit een verwijzing naar de toekomstige nieuwe wereld van God, waar christenen deel kunnen aan krijgen.

Bij de tekst

Wortel in het Oude Testament

Psalm 95, 6-11
Dit fragment uit de brief aan de Hebreeën vindt wortels in de Griekse versie van psalm 95.Het joodse volk als spiegel voor de christenen.

Zoals de joden de Rust van het Beloofde Land niet konden binnengaan omwille van hun ongeloof en hun ongehoorzaamheid aan Mozes, zo kunnen christenen het beloofde hemelse vaderland niet binnengaan, als ze in ongeloof en ongehoorzaamheid afvallen van Jezus.