Loading...
 

Hebreeën 3, 7-14

2 Wind

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Hebreeën 3, 7-14: Luister naar de Geest

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1911)

In de heilige boeken staan de volgende woorden van de heilige Geest: «Vandaag spreekt God tegen jullie. Luister dus goed. Verzet je niet tegen hem.
Jullie voorouders hebben zich wel verzet. In de woestijn kwamen ze tegen God in opstand. Veertig jaar lang zagen ze de wonderen van God, en toch twijfelden ze steeds aan zijn macht. Daarom ergerde God zich aan hen. Hij werd woedend, en zei tegen hen: Jullie willen niet luisteren, jullie doen niet wat ik wil. Zo zeker als ik leef, nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt!»
Vrienden, niemand van jullie mag ongelovig worden. Blijf vertrouwen op de levende God. Steun elkaar elke dag, zolang het nog kan. Zorg ervoor dat niemand van jullie verkeerde keuzes maakt en zich verzet tegen God.
Toen we gingen geloven, vertrouwden we op Christus, zonder te twijfelen. Dat geloof moeten we vasthouden, want alleen dan blijven we bij Christus horen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Luister naar wat de Heilige Geest zegt:

“Als jullie vandaag zijn stem horen,
weest dan niet koppig, zoals toen bij de opstand,
toen jullie Me testten in de woestijn
toen jullie voorouders Me uitdaagden en op de proef stelden,
hoewel ze veertig jaar lang mijn werk hadden gezien.
Daarom werd Ik woedend op die generatie. Ik zei:
Altijd weer dwaalt hun hart,
mijn wegen willen ze niet kennen.
En in mijn woede heb Ik gezworen:
Ze zullen nooit binnengaan in mijn rust.”

Zorg ervoor, broeders,
dat niemand van jullie zo'n slecht en trouweloos hart krijgt,
dat leidt tot afvalligheid van de levende God.
Spreek elkaar moed in, elke dag, zolang dat `vandaag' duurt,
zodat niemand zich door zonde tot zo’n koppigheid laat verleiden.
Want we blijven deelgenoten van Christus,
alleen als we ons aanvankelijk vertrouwen
resoluut bewaren tot het einde.Stilstaan bij …

De rust van God
In het citaat uit psalm 95 gaat het om een rustig bestaan voor de Israëlieten in Kanaän.
In de brief aan de Hebreeën is die ‘rust’ een verwijzing naar de toekomstige nieuwe wereld van God, waar christenen deel kunnen aan krijgen.

Bij de tekst

Wortel in het Oude Testament

Psalm 95, 6-11
Dit fragment uit de brief aan de Hebreeën vindt wortels in de Griekse versie van psalm 95.Het joodse volk als spiegel voor de christenen.

Zoals de joden de ‘rust’ van het Beloofde Land niet konden binnengaan omwille van hun ongeloof en hun ongehoorzaamheid aan Mozes, zo kunnen christenen het beloofde hemelse vaderland niet binnengaan, als ze in ongeloof en ongehoorzaamheid afvallen van Jezus.

Suggesties

EXTRA

Info en suggesties: Heilige Geest