Loading...
 

Heilig hart van Jezus B - evangelie

6233 Kruisbeeld

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Johannes 19, 31-37: Jezus is dood

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1712)

Het was de dag voor de sabbat. Een bijzondere sabbat, want ook het Joodse Paasfeest zou beginnen. De Joden wilden niet dat de lichamen dan nog aan het kruis zouden hangen. Daarom gingen ze naar Pilatus. Ze vroegen of hij de benen van de mannen aan het kruis wilde laten breken. Dan konden hun lichamen daarna van het kruis gehaald worden.
Pilatus stuurde een paar soldaten. Zij braken de benen van de twee mannen die naast Jezus aan een kruis hingen. Maar toen de soldaten bij Jezus kwamen, zagen ze dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Eén van de soldaten stak zijn speer in de zij van Jezus. Meteen stroomde er bloed en water uit.
Er stond iemand bij die het gezien heeft. Hij heeft erover verteld, en wat hij verteld heeft, is waar. Hij weet dat hij de waarheid bekendgemaakt heeft, en zijn doel is dat ook jullie het gaan geloven.
Al die dingen moesten zo gebeuren. Want in de heilige boeken staat: ‘Zijn botten worden niet gebroken.’ En ergens anders in de heilige boeken staat: ‘Ze kijken naar de man die ze met een speer gestoken hebben.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Omdat het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden
dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven
– het was bovendien een grote sabbat –
vroegen ze aan Pilatus de toelating
om de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen.
Daarom kwamen de soldaten en sloegen de benen stuk
zowel bij de ene als bij de andere die met Hem was gekruisigd.
Maar toen zij bij Jezus kwamen zagen dat Hij al dood was.
Daarom sloegen zij zijn benen niet stuk.
Een van de soldaten stak zijn lans in zijn zijde.
Er kwam direct bloed en water uit.

Die het gezien heeft getuigt hiervan. Zijn getuigenis is waar
en hij weet, dat hij de waarheid zegt, opdat ook jullie zouden geloven.
Dit is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden:
‘Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld’.
Er is ook nog een ander Schriftwoord dat zegt:
‘Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken.’Stilstaan bij

Voorbereidingsdag
Hiermee bedoelt Johannes waarschijnlijk de vooravond van het joodse paasfeest. De dood van Jezus valt voor Johannes samen met het rituele slachten van de lammeren (Lam Gods).

Breken van benen
Men brak de benen van de veroordeelden zodat ze er niet meer op konden steunen. Hierdoor trad de verstikkingsdood sneller in, want de spieren die voor de ademhaling zorgen, moesten nu ook het hele lichaam dragen.

Zien
Hier gaat het niet alleen om het zien, maar ook om het zien van de betekenis van wat te zien is.

Bij de tekst

Spreken met beelden

Algemeenjodendomchristendom
WaterSchoonmakenHerinnert aan het water bij het reinigingsritueelVerwijst naar het doopsel.
BloedLevenHerinnert aan het bloed bij het offerenVerwijst naar de eucharistie.
Wortels in het Oude Testament

Psalm 34, 21Het niet breken van de beenderen is een teken van de goedheid van God.
Zacharia, 12, 10Na het doorsteken van de zijde, zal men opzien naar hem en terug keren tot God.


Bijbel en kunst

L. OEYEN

Kruisiging van Jezus (2024)

5 LUC OEYEN DSC05782

(acryl op paneel)


Werk van de kunstschilder Luc Oeyen.
Dit werk werd geïnspireerd door de 'Kruisiging van Christus', van P. P. Rubens in 1620.