Loading...
 

Heilige Drie-Eenheid - eerste lezing

Spreuken 8, 22-31: Ontstaan van Wijsheid

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dit zei de Wijsheid van God:

God maakte me
nog voor Hij de hemel en de aarde maakte.
Van eeuwigheid ben ik gevormd,
vanaf het begin, voordat de aarde bestond.
Ik was er al toen er nog geen zee was,
toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.
Voordat er bergen en heuvels waren, was ik er al.
Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt,
zelfs geen zandkorrel.
Toen Hij de hemel maakte, was ik erbij,
Ik was er toen Hij over de oceaan een boog spande,
toen Hij daarboven de wolken plaatste,
toen Hij de bronnen van de zeeën maakte,
toen Hij die begrensde,
zodat het water zijn gebod niet overtrad,
toen Hij de fundamenten van de aarde bouwde.
Ik was zijn lieveling, ik was zijn vreugde.
Dag in dag uit was ik blij in zijn aanwezigheid,
altijd weer was ik blij met de aarde
en vond ik vreugde bij de mensen.Stilstaan bij …

Fundamenten van de aarde

Oud Wereldbeeld
In deze manier van schrijven weerspiegelt het wereldbeeld uit de tijd van de schrijver: de aarde steunt op zuilen. Boven de aarde is een gewelf met hemellichten (zon, maan sterren) en met wateren erboven en eronder.


Bij de tekst

Het boek spreuken

Het boek Spreuken, dat na de ballingschap werd geschreven, verzamelt zowel korte spreuken, gezegdes en vergelijkingen als lange beschouwingen. Ze ontstonden in verschillende tijden en situaties. De oudste spreuken dateren al van de achtste eeuw voor Christus.

De Wijsheid in het boek Spreuken is vooral praktisch en wil helpen om inzicht te krijgen in wat rechtvaardig is (wat God graag heeft) en tot leven leidt.