Loading...
 

Heilige Drie-Eenheid C - tweede lezing

Romeinen 5,1-5: Leven in vrede met God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1783)

God ziet ons dus als goede mensen omdat we geloven. Wij waren vijanden van God. Maar nu is er vrede tussen God en ons, dankzij onze Heer Jezus Christus. Daarom vertrouwen we erop dat we eeuwig bij God zullen leven. Op dat vertrouwen mogen we trots zijn.
En dat is niet het enige. We mogen er ook trots op zijn dat we het nu moeilijk hebben. Want door alle moeilijkheden leren we om vol te houden. En door vol te houden worden we sterk in ons geloof. En daardoor hebben we het vaste vertrouwen dat we eeuwig bij God zullen leven. Dat zal zeker gebeuren, want God heeft ons zijn heilige Geest nu al gegeven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wij zijn als rechtvaardigen opgenomen door ons geloof,
en leven in vrede met God dankzij Jezus Christus onze Heer.
Dankzij Hem kregen we door het geloof de toegang
tot de goedheid van God.
Door Jezus mogen we hopen te delen in de heerlijkheid van God.
Meer nog, we zijn zelfs trots als we het moeilijk hebben,
Want we weten dat moeilijkheden leiden tot volharding,
volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop.
En de hoop wordt niet ontgoocheld,
want God heeft ons hart gevuld met liefde
door ons de Heilige Geest te geven.Stilstaan bij …

Gerechtvaardigd
Een term uit de rechtszaal.
Wanneer een rechter een beschuldigde ten gunste in het gelijk stelde, leidde die beslissing tot de vrijspraak. De persoon die in het gelijk werd gesteld, werd dan beschreven als ‘rechtvaardig’ of ‘gerechtvaardigd’.

Heerlijkheid van God
Deze uitdrukking gebruikt Paulus om over God te spreken.

Roemen op onze beproevingen / Trots zijn als we het moeilijk hebben
Dit roemen van gelovigen gebeurt zich alleen wanneer het goed gaat, maar ook in tijden van onzekerheid en tegenslag. Want die leiden tot volhouden en tot een stevig fundament van de hoop.

Bij de tekst

Hoop

Dit deel van de brief aan de christenen van Rome gaat over de hoop. Paulus zegt dat we in vrede met God mogen leven omdat Jezus Christus voor ons die weg gebaand heeft. Op basis van dat geloof getuigt men van God en van de hoop op het delen in zijn heerlijkheid.