Loading...
 

Hemelvaart A

Hemelvaart A

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
Jezus is naar de 'hemel gevaren' en zit er aan de rechterhand van God! Zijn leerlingen krijgen de opdracht zich in te zetten voor de verspreiding van wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Voor sterkte en kracht zal de Geest zorgen.


1e lezing Alleen de evangelist Lucas schrijft over de hemelvaart van Jezus. Zijn tekst is pas goed te begrijpen als je weet hoe men 2000 jaar geleden over de wereld dacht. De tekst roept vooral op om niet naar de 'hemel' te blijven staren.
TussenzangPsalm 47 roept op om te applaudiseren voor God, de koning van de hele wereld.
2e lezingDe schrijver van de brief aan de christenen van Efeze bidt God om de Geest van Jezus Christus. Die geest biedt wijsheid en inzicht en geeft sterkte en kracht.
EvangelieJezus geeft zijn leerlingen de opdracht om Hem over de hele wereld te laten kennen, zodat mensen leven naar wat Hij belangrijk vond.Extra
. Hemelvaart
. Vijftigdagentijd