Loading...
 

Psalm 47

2 Handgeklap

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 47: Klap in je handen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Van de Korachieten.
Een psalm.

Alle volken, klap in de handen,
Juich voor God met jubelgezang.
Echt ontzagwekkend is God,
de Allerhoogste,
de machtige koning,
de heerser over heel de aarde.

Hij deed volkeren voor ons buigen,
Hij legde landen aan onze voeten.
Hij gaf ons een eigen land,
de trots van Jakob,
het volk waar Hij van houdt.

God steeg omhoog onder gejuich,
bij het geschal van de sjofar.
Zing voor God uw loflied
bij het getokkel van de harp.
Zing uw psalmen voor onze koning.
God is de koning van heel de aarde.
Zing voor Hem een passend lied.

God is koning van alle volken,
Hij zetelt op zijn heilige troon.
De leiders van de volken sluiten zich aan
bij het volk van de God van Abraham.
Ze zijn zijn schildwachten op aarde.
Hij is boven alles verheven.Stilstaan bij …

Koorleider
Dit was de muziekmeester, die verantwoordelijk was voor de uitvoering van deze psalm.

Korachieten
De Korachieten waren nakomelingen van Korach, die behoorde tot de stam Levi, die de dienst deed in de tempel.
Korachieten waren musici en zangers in de heilige tent (tabernakel) en later in de tempel, en ze waren poortwachters in Jeruzalem.

Jakob
(= Israël)
Met Jakob / Israël bedoelt de psalmist niet de aartsvader Jakob, maar wel het volk waarvan hij de stamvader is: de Israëlieten.
Als God koning is over heel de wereld, speelt het volk Israël daarin een centrale rol.

Ramshoorn / sjofar
Bij het vertalen van de Bijbel wordt sjofar vaak vertaald met ‘bazuin’ (bijvoorbeeld: bij de belegering van Jericho).
De sjofar, een muziekinstrument dat gemaakt is van de hoorn van een ram, herinnert aan de ram die Abraham offerde in plaats van zijn zoon Isaak.
In de joodse godsdienst wordt tot op vandaag op de sjofar geblazen op Rosj Hasjana, het joodse Nieuwjaar, en op Jom Kippoer, het feest van de verzoening.
Klik hier om de klank van de sjofar te beluisteren.

Gejuich
Een mogelijke verwijzing naar 2 Samuel 6, 15: “Zo brachten David en alle Israëlieten onder gejuich en bazuingeschal de ark van Jahwe over.”