Loading...
 

Psalm 47

2 Handgeklap

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 47: Klap in je handen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 897)

Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider.

Volken, klap in je handen.
Zing en juich voor God!
Want de Heer is de Allerhoogste,
iedereen moet hem eren.
Hij is een machtige koning,
hij heerst over de hele aarde.

Hij liet ons overwinnen
in de strijd tegen andere volken.
Hij gaf ons een eigen land,
een land waar we trots op zijn.
Zo veel houdt hij van ons.


Als God op zijn troon gaat zitten,
juicht iedereen voor hem
en klinken er trompetten.
Zing, zing voor God!
Zing, zing voor onze koning!
God is koning van de hele aarde,
zing daarom een lied voor hem.

God is koning van alle volken.
Hij zit op zijn heilige troon.
De leiders van de volken komen bij elkaar
om de God van Abraham te dienen.
De leiders van de aarde horen bij God.
Hij is hun koning,
hij is machtig!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Van de Korachieten.
Een psalm.

Alle volken, klap in de handen,
Juich voor God met jubelgezang.
Echt ontzagwekkend is God,
de Allerhoogste,
de machtige koning,
de heerser over heel de aarde.

Hij deed volkeren voor ons buigen,
Hij legde landen aan onze voeten.
Hij gaf ons een eigen land,
de trots van Jakob,
het volk waar Hij van houdt.

God steeg omhoog onder gejuich,
bij het geschal van de sjofar.
Zing voor God je loflied
bij het getokkel van de harp.
Zing je psalmen voor onze koning.
God is de koning van heel de aarde.
Zing voor Hem een passend lied.

God is koning van alle volken,
Hij zetelt op zijn heilige troon.
De leiders van de volken sluiten zich aan
bij het volk van de God van Abraham.
Ze zijn zijn schildwachten op aarde.
Hij is boven alles verheven.Stilstaan bij …

Koorleider
Persoon die verantwoordelijk was voor de uitvoering van deze psalm.

Korachieten
De Korachieten waren nakomelingen van Korach, die behoorde tot de stam Levi, de stam die de dienst deed in de tempel.
Korachieten waren musici en zangers in de heilige tent (tabernakel), later in de tempel. Ze waren poortwachters in Jeruzalem.

Jakob
(= Israël)
Met Jakob / Israël bedoelt de psalmist niet de aartsvader Jakob, maar het volk waarvan hij de stamvader is: de Israëlieten.
Als God koning is over heel de wereld, speelt het volk Israël daarin een centrale rol.

Omhoog stijgen
= De hoogte ingaan.
In de tijd waarin deze psalm ontstond begreep men dit ook als: hoe hoger God stijgt, hoe breder zijn gezag uitstrekt over alles en allen.

Gejuich
Een mogelijke verwijzing naar 2 Samuel 6, 15: “Zo brachten David en alle Israëlieten onder gejuich en bazuingeschal de ark van Jahwe over.”

Ramshoorn / sjofar
Bij het vertalen van de Bijbel wordt sjofar vaak vertaald met ‘bazuin’ (bijvoorbeeld: bij de belegering van Jericho).
De sjofar, een muziekinstrument dat gemaakt is van de hoorn van een ram, herinnert aan de ram die Abraham offerde in plaats van zijn zoon Isaak.
In de joodse godsdienst wordt tot op vandaag op de sjofar geblazen op Rosj Hasjana, het joodse Nieuwjaar, en op Jom Kippoer, het feest van de verzoening.
Klik hier om de klank van de sjofar te beluisteren.

Bijbel en kunst

Muziek

Psalm 47 Genevan Psalter

Klikhier om deze psalm te beluisteren in het Engels en met handgeklap.