Loading...
 

JORDAAN

2 C.Leterme 2012 Jordaan

JORDAAN

Foto © Chantal Leterme (Jordaan 2012)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

De Jordaan is de langste en belangrijkste rivier in Palestina. Hij loopt door de drie landstreken ervan (Galilea, Samaria, Judea). De Jordaan stroomt via het meer van Galilea (210m onder de zeespiegel) naar de Dode Zee. Die afstand is 113 km in vogelvlucht. Maar omdat de rivier zo sterk kronkelt, is de lengte ervan wel tweemaal zo lang. Omdat de waterstand van de Jordaan teveel wisselt en er een sterk verval is, kan men er niet op varen.Betekenis van de naam

Het woord 'Jordaan' betekent: afdalen, naar beneden stromen.

Wetenswaardigheden

Johannes de Doper

Johannes trad op in de streek van de Jordaan. Hij doopte waarschijnlijk in de buurt van de Jordaan ten Oosten van Jericho, waar de karavaanwegen samenkomen, de plaats ook waar het volk Israël doortrok bij zijn intocht in het Beloofde Land. Johannes liet de mensen dit gebeuren als het ware symbolisch overdoen. Iedereen die zich wilde bekeren, vluchtte bij manier van spreken opnieuw Egypte uit, de plek van de slavernij, om het Beloofde Land in te trekken, de plaats waar alles goed is en iedereen in vrede met God en met elkaar leeft.

Tot op vandaag laten mensen zich inde Jordaan dopen.Uit het circuit

Op dit ogenblik plannen touroperators de plaats waar Johannes doopte, niet meer vanzelfsprekend in hun circuit. De Jordaan ziet er bruin en vies uit: een modderige beek van amper zes meter breed met een heel zwakke stroming. Twee kilometer na de start bij het meer van Tiberias, houdt een aarden dam het verse water tegen, om opgepompt te worden voor gebruik in Israël. Een tweede pijpleiding voert het afvalwater aan van de Israëli's (15 000) die rond het meer wonen. Verder stroomafwaarts komt daar het afvalwater bij van de Israëli's in de Jordaanvallei (15 000), de Palestijnen (60 000) en de Jordaniërs (250 000). Bovendien is de Jordaan een militair belangrijk strategisch gebied ...
Er loopt nog geen tiende water meer van wat er ooit stroomde.Al-Maghtas (Betanië over de Jordaan) - Jordanië

De naam ‘Al-Maghtas betekent ‘doopsel’ of onderdompeling’.
Deze archeologische site (Unesco werelderfgoed sinds 2015) ligt ten zuiden van Jericho, op de oostelijke oever van de rivier de Jordaan, negen kilometer ten noorden van de Dode Zee.

De site bestaat uit twee delen:
. Tell Al-Kharrar, dat ook wel bekend is als Jabal Mar-Elias (de heuvel van Elia), de plaats waar de profeet Elia ten hemel gevaren is.

. het gebied met kerken gewijd aan Johannes de Doper, vlakbij de rivier.

Men gaat ervan uit dat dit de plaats is waar Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper. Men vond er aardewerk en munten die teruggaan tot de tijd van Johannes de Doper en ook Romeinse en Byzantijnse ruïnes (w.o. kerken, kapellen, een klooster, grotten waarin kluizenaars leefden en baden waarin gedoopt werd).
De beide sites zijn met elkaar verbonden door het riviertje Wadi El-Kharrar
Maar …
nog andere plaatsen komen in aanmerking als mogelijke plaats waar Johannes doopte.

De Jordaan in de Bijbel

Oude Testament

. 2 Koningen 2, 8-14: De hemelvaart van Elia
. 2 Koningen 5, 14-17: De genezing van NaämanNieuwe Testament

. Matteüs 3, 13-17: Johannes doopt Jezus