Loading...
 

Jakobus 4, 13-17

Jakobus 4, 13-17: Het leven, een nevel

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1934)

Er zijn bij jullie mensen die zeggen: ‘Binnenkort gaan we naar die en die stad. Daar blijven we een jaar om zaken te doen en geld te verdienen.’
Zeg dat toch niet! Jullie weten niet wat er morgen gebeurt. Jullie weten zelfs niet of jullie dan nog wel leven! Want het leven is maar kort. Het is als rook, die er heel even is, en meteen weer verdwijnt.
Jullie kunnen beter zeggen: ‘Als de Heer het goedvindt, blijven we leven en kunnen we dit of dat doen.’ Maar nee, jullie zijn te trots om dat te zeggen. En dat jullie zo trots zijn, is slecht.
Je moet niet alleen weten wat God van je vraagt, maar je moet het ook doen. Anders leef je helemaal verkeerd.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

En nu jij die zegt:
'Vandaag of morgen gaan we naar die en die stad.
Daar zullen we een jaar blijven
er handel drijven en geld verdienen.'
Je weet niet eens wat de dag van morgen zal brengen!
Wat is je leven?
Een nevel die even opkomt om direct te verdwijnen.
Je zou moeten zeggen:
‘Als God het wil, zullen we leven en dit of dat doen.’
In plaats daarvan bluf je en snoef je vol overmoed.
Al die opschepperij is ongepast.
Wie goed zou kunnen doen maar het nalaat, doet zonde.Stilstaan bij …

Zonde
Wie opzettelijk iets fout doet en daarmee iemand kwetst, kwetst niet alleen die persoon, maar ook God, omdat God wil dat we voor de anderen respect opbrengen. Zo iemand leeft verkeerd.

Bij de tekst

’Als God het wil’

Deze uitspraak is ook bekend als:
Nederlands: Als het God belieft
Latijn: Deo volente
Arabisch: Inch’ Allah

In de Koran staat:
En zeg niet over iets: ‘Ik zal het morgen doen’ zonder (er bij te zeggen): ‘Indien het God behaagt.’ En wanneer je het vergeet, gedenk dan je Heer en zeg: "Ik hoop, dat mijn Heer mij nog dichter dan nu naar de rechte weg zal leiden. (Ayaat 23 en 24)