Loading...
 

Jesaja 58, 9b-14

Jesaja 58, 9b-14: Laat licht de duisternis verdwijnen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1211 - 1212)

Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt. Beschuldig mensen niet te snel, vertel geen slechte dingen over een ander. Als iemand honger heeft, geef hem dan te eten. Geef hem net zo veel als je zelf eet. En geef aan de armen alles wat ze nodig hebben.
Als jullie dat doen, dan zullen jullie gelukkig zijn. Jullie zullen lijken op licht dat in het donker schijnt. Overal waar het donker is, zorgen jullie voor stralend licht.

Ik zal jullie leiden. Als je dorst hebt, zal ik je te drinken geven. Ik zal jullie sterk en krachtig maken. Jullie zullen lijken op een tuin waar altijd water doorheen stroomt. Jullie zullen lijken op een bron waar altijd water uit komt.
Jullie zullen de steden die lang geleden verwoest werden, zelf weer opbouwen. Jullie zullen de oude muren die lang geleden gebouwd zijn, weer sterk maken. En dan worden jullie genoemd ‘Volk dat muren weer opbouwt en weer wegen aanlegt’.

De sabbat is een heilige dag. Op die dag moet je uitrusten, je mag dan geen zaken doen. De sabbat is een vrolijke dag, het is een dag om mij te vereren. Op die dag mag je niet bezig zijn met van alles. Je mag geen spullen kopen of verkopen, en je moet geen belangrijke zaken willen bespreken.
Als jullie op die dag uitrusten, zal ik jullie vreugde geven. Jullie zullen het land dat ik aan jullie voorvader Jakob gegeven heb, weer in bezit nemen. En jullie zullen genieten van alles wat op dat land groeit. Dat beloof ik.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wanneer je de last uit je midden verwijdert,
de beschuldigende vinger en de valse aanklachten …
Wanneer je aan iemand die honger heeft,
geeft wat je zelf graag zou willen
en je mensen verwelkomt die onderdrukt worden,
dan zal je licht de duisternis doen verdwijnen,
en de nacht als een heldere middag worden.

God zal je steeds blijven leiden
en je honger stillen in verschroeide streken.
Hij zal je sterk maken.
Je zult als een goed besproeide tuin zijn,
als een bron die nooit opdroogt als men er water gaat halen.
Dan zul je de oude ruïnes terug opbouwen,
de fundamenten van vroegere generaties herstellen.
Men zal je noemen: ‘herstellers van bressen’,
‘herbouwers van straten’.

Wanneer je je voeten laat rusten op sabbat
en geen handel drijft op mijn heilige dag …
Wanneer jullie de sabbat zien als een dag van vreugde
en de dag van God als een heilige dag …
Wanneer je die dag heiligt door er niet op uit te gaan
geen handel te drijven of zaken te bespreken,
dan zul je vreugde vinden in God.

Ik zal je doen rijden over de toppen van de aarde,
en laten genieten van het erfdeel van Jakob, jullie voorvader.
God heeft dat gezegd.Stilstaan bij ...

Licht in de duisternis
Licht is het eerste wat de mens ziet bij zijn geboorte (het levenslicht zien). Daarom wordt licht met leven verbonden en is het een symbool van geluk en zegen.
Omdat ‘licht’ de sfeer van God kenmerkt, staat ‘duisternis’ voor leugen, verwarring, zinloosheid, dood.

Sabbat
Dit Hebreeuwse woord betekent vermoedelijk ‘zevende dag’. Bij de joden is dat dé dag om dankbaar te zijn om wat God geschapen heeft. Net zoals God rustte op de zevende dag van het scheppen van hemel en aarde, houden de joden op sabbat op met werken. Om God op die dag beter te kunnen loven en tijd te hebben om zijn woord te beluisteren, legden ze een lijst aan van meer dan 360 wetten, die bepaalden wat men op die dag niet mocht doen. (Bijvoorbeeld: oogsten, water putten, meer dan 1 km stappen …)

Jakob
In de Bijbel is Jakob de derde aartsvader, de zoon van Isaäk, de kleinzoon van Abraham. Hij wordt ook Israël genoemd. Zijn nakomelingen werden Israëlieten genoemd. De huidige benaming ‘Israëli’, die gebruikt wordt voor de bewoners van Israël en de naam van hun land, verwijst ook naar hem.

Bij de tekst

Betekenis

Jesaja riep op tot bekering zodat onderdrukking en discriminatie zich niet verder zouden ontwikkelen. Meteen ‘voorspelde’ hij een mooie en vreugdevolle toekomst als mensen daarin zouden slagen.Context

De joden die terugkeerden uit de ballingschap in Babylonië deden er alles aan om de dienst aan God zo goed mogelijk te verrichten. Velen dachten dat God uitgebreide ceremonies verwachtte en de beste vruchten van de aarde als offer.
Maar Jesaja maakt duidelijk: God verlangt niets voor zichzelf of voor zijn persoonlijke glorie. Zijn geluk ligt erin te zien dat wet en rechtvaardigheid de onderlinge relaties kleuren, dat mensen samen leven als broeders, met aandacht voor wie zwak en arm is.

Bijbel en kunst

Muziek

J.S. BACH

'Brich dem Hungrigen dein Brot', BWV 39

Klilk hier om deze cantate te beluisteren, waarvan de tekst van het openingskoor komt uit Jesaja 58, 7-8.

Suggesties

Kleine kinderen

BELEVEN

Licht in het donker

'Dan zal je licht doorbreken zoals de zon de nacht verdrijft'
JesajaMateriaal
. Zwart tekenpapier
. Wasco of kleurkrijt


Verloop
Laat de kinderen vertellen over licht.
- Wanneer is er licht? (zon / lamp / kaars)
- Wat vind je van licht? (fijn, gezellig ...)
Zoals licht is voor de mensen, zo willen mensen 'licht' zijn voor elkaar.
Laat de kinderen verwoorden wat ze daarvoor kunnen doen.

Geef dan de kinderen een zwart tekenpapier.
Met wasco of kleurkrijt, tekenen ze er 'licht' op.


TIP
In plaats van op zwart tekenpapier, kunnen de kinderen ook tekenen op wit papier. Het effect is dan wel minder indrukwekkend.