Loading...
 

Jozua 10, 5-15

Jozua 10, 5-15: Het zonnewonder

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p.328-329)

Zo kwamen de vijf koningen van de Amorieten bij elkaar, en ze gingen met hun legers op weg. Ze maakten hun kamp bij de stad Gibeon. Daarna vielen ze de stad aan.
Toen stuurden de inwoners van Gibeon een brief naar Jozua, die in het kamp in Gilgal was. In de brief stond: ‘Alstublieft, laat ons niet in de steek! Kom ons snel helpen. Want de koningen van de Amorieten uit de bergen zijn hierheen gekomen. Ze vallen onze stad aan!’
Toen ging Jozua met zijn leger vanuit Gilgal op weg naar Gibeon. Hij nam alle soldaten mee, niemand bleef achter. De Heer zei: ‘Jozua, je hoeft niet bang te zijn voor die koningen. Want ik zorg ervoor dat jij van hen wint. Er zal geen enkele Amoriet in leven blijven.’

Jozua en zijn leger gingen in één nacht van Gilgal naar Gibeon. Ze vielen de Amorieten heel plotseling aan. De Heer zorgde ervoor dat de Amorieten in paniek raakten. Daardoor konden de Israëlieten heel veel Amorieten doden. De rest vluchtte weg uit Gibeon. Maar de Israëlieten achtervolgden hen tot voorbij de weg naar Bet-Choron. Ja, zelfs tot vlak bij de steden Azeka en Makkeda.
Toen de Amorieten de berg bij Bet-Choron af vluchtten, liet de Heer grote hagelstenen op hen neerkomen. Het hagelde overal, zelfs in de stad Azeka. Er stierven meer Amorieten door de hagel dan door de wapens van de Israëlieten.

Toen sprak Jozua een gebed uit. Alle Israëlieten hoorden het. Jozua zei: ‘Zon, sta stil boven de stad Gibeon. En maan, blijf staan boven het Ajjalon-dal.’ Zo gebeurde het. De zon en de maan bleven stilstaan. Ze stonden de hele dag aan de hemel, totdat de Israëlieten hun vijanden verslagen hadden.
Die gebeurtenis staat ook in het Boek van Jasar. Het is de enige keer dat de Heer op zo’n manier naar het gebed van een mens luisterde. Op die dag vocht de Heer voor de Israëlieten. Hij zorgde ervoor dat de Israëlieten de Amorieten konden verslaan.
Na de overwinning ging Jozua met zijn hele leger terug naar het kamp in Gilgal.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Daarop trokken de vijf koningen van de Amorieten samen op
elk met hun eigen leger: de koning van Jeruzalem,
de koning van Hebron, de koning van Jarmut,
de koning van Lakis en de koning van Eglon.
Zij sloegen het beleg voor Gibeon en vielen de stad aan.
Toen stuurden de inwoners van Gibeon een boodschap naar Jozua,
die in het kamp bij Gilgal was.
Daarin stond: `Laat ons niet in de steek!
Kom snel naar ons toe en bevrijd ons.
Help ons, want de koningen van de Amorieten vallen ons aan.'
Toen ging Jozua met zijn leger vanuit Gilgal naar Gibeon.
God zei tegen hem: `Wees niet bang voor hen:
Ik zal ervoor zorgen dat jij wint.
Niemand van hen zal jou kunnen weerstaan.'

In de nacht ging Jozua vanuit Gilgal naar Gibeon.
Daar viel hij de vijand onverwacht aan
en Jahwe bracht de Amorieten in paniek.
Zo brachten de Israëlieten hun bij Gibeon een zware nederlaag toe,
achtervolgden hen de berghelling op naar Bet-Choron
en bleven hen bestoken tot bij Azeka en Makkeda.
Toen ze, vluchtend voor Israël, gekomen waren
op de steile afdaling van Bet-Choron,
liet Jahwe uit de hemel grote hagelstenen op hen neerhagelen,
die hen doodden. Dat duurde tot in Azeka.
Er stierven meer Amorieten door de hagel
dan door het zwaard van de Israëlieten.

Op die dag, toen Jahwe de Amorieten aan de Israëlieten overleverde,
zei Jozua tegen Jahwe terwijl de Israëlieten het konden horen:
'Zon, sta stil boven Gibeon. En gij, maan, sta stil boven het Ajjalon-dal.'
En de zon was stil en de maan bleef staan,
terwijl het volk zijn vijand versloeg.
Zo staat het in het Boek van de Rechtvaardige.
Nooit, noch vroeger noch later, was er een dag,
waarop Jahwe zo naar een mens luisterde.
Echt waar, het was God die voor Israël streed.
Daarna keerde Jozua met alle Israëlieten terug
naar het kamp bij Gilgal.Stilstaan bij …

Gibeon
Gibeon was een belangrijke Kanaänitische stad op ongeveer 8 km ten noorden van Jeruzalem, waar nu het dorp el-Jib ligt.

Jozua
(= God is redding)
Volgens de Bijbel was Jozua een zoon van Nun uit de stam Efraïm (één van de twee zonen van Jozef). Hij volgde Mozes op. Onder zijn leiding trokken de Israëlieten het Beloofde Land binnen.

Hagelstenen
Dit natuurverschijnsel wordt rechtstreeks aan God toegeschreven. Deze manier van denken en spreken was heel gewoon voor de Israëlieten toen.

Ajjalon-dal
Dit dal, dat lag op de belangrijke oost-west handelsroute, kende veel veldslagen.

Het boek van de Rechtvaardige
Dit boek wordt ook wel het 'Boek van de Oprechte' of het 'Boek van Jasar' genoemd. ‘Jasar’ is het Hebreeuwse woord voor ‘oprechte’ en kan ook als eigennaam functioneren.
Over dit boek dat verloren is gegaan, is heel weinig bekend. Wellicht was het een verzameling poëtische teksten / liederen, die voorzien waren van historische nota’s.

Bij de tekst

Het boek Jozua

Dit is één van de boeken in het Oude Testament. In het boek Jozua wordt geschreven over de intocht van de Israëlieten in het beloofde land.Twee versies over dezelfde gebeurtenis

VersieVerzenInhoud
1Jozua 10, 5-11Verslag over de slag van Gibeon, waarbij het onweer aan God wordt toegeschreven.
2Jozua 10, 12-15 Poëtische versie van het gebeuren, waarbij Jozua als een held optreedt.
Galileo Galileï

Toen Galileï (1564-1642), een beroemd astronoom, zei dat de zon centraal stond in ons zonnestelsel (= heiliocentrisme) beriep de inquisitie zich op Jozua 10, 12-13 om hem te veroordelen. In die verzen vond men het bewijs dat de zon om de aarde draait en niet omgekeerd.
Men hield in die tijd nog geen rekening met het soort tekst en ook niet met wat de schrijver met deze tekst bedoelde.

Kardinaal Baronius (1538 – 1607) zei hierover:

‘De Heilige Schrift wil ons leren hoe men naar de hemel gaat,
maar niet hoe de hemel gaat en draait.

Hij vond dat men in de Bijbel geen andere openbaring moest zoeken dan de religieuze.

Bijbel en kunst

C. MARATTA

Jozua stopt de loop van de zon

800px Collection Motais De Narbonne Josué Arrète La Course Du Soleil Carlo Maratta

Collectie Motais de Narbonne


Werk van Carlo Maratta - ook Maratti - (1625 - 1713), een Italiaanse schilder, die vooral actief was in Rome.

J. MARTIN

Jozua gebiedt de zon (1816)

JoshuaSun Martin

Werk van John Martin (1789–1854), een Brits kunstschilder.