Loading...
 

KOLOSSE

2 Kolosse Acropolis Wikipedia

KOLOSSE

Foto: A.Savin, WikiCommons


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Waar

© Google maps – Bewerking: Dirk Vanderhallen


Kolosse was een stad in Frygië, een streek in Klein-Azië, het huidige Turkije. De stad lag op de hoogvlakte van Honaz aan de zuidelijke oever van de Lycus (rivier), een zijtak van de Meander, op ongeveer 18 km van Laodicea, op 21 km van Hiërapolis en op zo'n 190 km van de westkust.Meer over Kolosse

Kolosse, gesticht door een van de opvolgers van Alexander de Grote, werd bewoond door Frygiërs, Grieken en Joden.

De stad was vooral bekend om zijn wolhandel (vooral een opvallende paarse wol, colossinus genaamd).

Volgens de kerkvader Orosius (385 - 420), werden Kolosse en Laodicea in 60 na Christus verwoest door een aardbeving, kort na de onthoofding van Paulus tijdens de heerschappij van Nero.
De stad werd toen gedeeltelijk herbouwd.

Toen Kolosse aan belang verloor, verhuisden de inwoners naar Honaz, een versterking op de helling van de berg Cadmus, ongeveer vijf kilometer verder naar het zuiden.Paulus en Kolosse

Kolosse is nu vooral bekend omdat Paulus een brief schreef aan de christenen die in Kolosse woonden. Toch is Paulus nooit in Kolosse geweest.
De gemeenschap christenen in Kolosse werd opgericht door Epafras, tijdens de derde reis van Paulus, toen hij meer dan twee jaar verbleef in Efeze.
Volgens een brief van Paulus bleken de christenen van Kolosse bijeen te komen in de woning van Filemon (Filemon 2).Actuele situatie

Kolosse ligt onder een ruïneheuvel. Men deed er nog geen belangrijke archeologische opgravingen.
Toch wezen onderzoekingen al uit dat er op de Akropolis resten zijn van een verdedigingsmuur.
Men vond er ook een stenen put een theater en een necropolis.

Wetenswaardigheden

Kolossenzen

Toen Paulus leefde, woonden er in Kolosse Phrygiers, de oorspronkelijke bewoners van dit gebied. Er waren ook Griekse kolonisten. En er woonden Joden, want Antiochus de Grote had in 200 voor Christus meer dan 2000 Joodse gezinnen gedeporteerd uit Babylonië en Mesopotamië naar deze streek.Bekende eerste christenen

Epafras

Veel bewoners van Kolosse gingen naar Efeze voor zaken of als pelgrim naar de beroemde tempel van Artemis in Efeze. Daar ontmoetten ze christenen en ook Paulus die hun in contact brachten met het Evangelie. Een van hen was Epafras. Paulus gaf hem de opdracht om in Kolosse het evangelie te verkondigen. (Kolossenzen 1, 7) Kolosse, Hiërapolis en Laodicea behoorden tot zijn werkgebied. (Kolossenzen 4, 13)

De naam ‘Epafras’ is een verkorte vorm van Epafroditus (= ‘van Apfrodite’, de Griekse godin van de liefde). Een naam die doet veronderstellen dat zijn ouders vertrouwd waren met de Griekse cultuur.Filemon

Filemon was een inwoner van Kolosse. Toen hij christen werd, stelde hij zijn huis beschikbaar voor hun bijeenkomsten.
Hij had een slaaf, Onesimus, die weggelopen was en door Paulus werd opgevangen.
In de enige persoonlijke brief in het NieuweTestament, vraagt Paulus aan Filemon om zijn vroegere slaaf Onesimus terug op te nemen als medebroeder in Christus. Hij doet dat met de volgende woorden:
‘Ik beveel Onesimus bij u aan die vroeger onbruikbaar was, maar nu zeer bruikbaar is.’
Hierbij gebruikt Paulus een woordspeling die bij de vertaling uit het Grieks verloren is gegaan.
‘Onesimus was vroeger a-chrestos= onbruikbaar, maar nu is hij eu-chrestos= goed bruikbaar.’
Vervang je de e van chrestos door een i, dan krijg je:
‘Onesimus was vroeger a-christos (zonder Christus), maar nu is hij eu-christos= goed in Christus.
Tychikus heeft samen met Onesimus de brief van Paulus voor de christenen van Kolosse en het briefje voor Filemon naar Kolosse gebracht.Onesimus

Onesimus (= ‘nuttig’, ‘bruikbaar’) was een van de slaven van Filemon in Kolosse. Hij was weggelopen, kwam in contact met Paulus en is zo in Jezus Christus gaan geloven.

Kolosse in de Bijbel

Nieuwe Testament

Kolossensen 1, 1-2
"Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en onze broeder Timóteüs, aan de gemeente van Kolosse, onze broeders in het geloof en in Christus."

De brief van Paulus aan de christenen van Kolosse