Loading...
 

Kerstmis dageraadsmis - eerste lezing

Jesaja 62, 11-12: De Bevrijder

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jahwe laat horen over heel de wereld:

Zeg tegen vrouwe Sion:
kijk, hier komt uw Bevrijder,
zijn loon draagt Hij mee,
en zijn beloning gaat voor Hem uit.

Men noemt hen ‘het heilige volk’,
‘volk dat door God bevrijd is’,
en jij, Sion, zult heten: ‘de Geliefde’,
en ‘de Stad die nooit wordt verlaten’.Stilstaan bij …

Sion
Naam van de heuvel waarop in de stad Jeruzalem de tempel gebouwd is.
In de Bijbel wordt het woord ‘Sion’ vaak gebruikt om over Jeruzalem te spreken.

Bij de tekst

Loon / Beloning

Uit de context wordt duidelijk dat met dit loon / deze beloning het bevrijde volk wordt bedoeld.Toehoorders

De profeet spreekt zijn toehoorders aan als mensen die gevangen zijn. Hij kondigt hun redding aan. De betekenis hiervan ligt in de namen die ze krijgen.Redder / Bevrijder

Wanneer de engelen aan de herders zeggen dat Jezus geboren is, gebruiken ze de volgende woorden: ‘Heden is u een Redder geboren’.
De schrijver van het boek Jesaja had bij die woorden de joodse bevolking voor ogen die in ballingschap leefde. Terwijl Lucas bij die woorden dacht aan mensen die gevangen zitten in een zondig leven.