Loading...
 

Kerstmis dagmis - eerste lezing

Jesaja 52, 7-10: De vreugdebode 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Hoe welkom zijn de voeten van de boodschapper,
die over de bergen vrede komt melden.
Hij brengt goed nieuws, een boodschap van geluk.
Tot de bewoners van Jeruzalem zegt hij:
`Uw God is gekomen als koning!'

Hoor!
Jullie torenwachters roepen en juichen,
want zij zien met eigen ogen
dat Jahwe naar Jeruzalem terugkeert.
Juich allemaal.
want Jahwe geeft moed aan zijn volk,
dat in een verwoeste stad leeft.
Hij heeft Jeruzalem verlost.
Hij toont zijn heilige arm voor de ogen van alle volkeren.
Zelfs tot in de verste hoeken van de aarde
kan men het geluk zien dat onze God brengt.Stilstaan bij…

Boodschapper
Na een oorlog liep een boodschapper naar de koning en het volk om hen te zeggen hoe de strijd was afgelopen.
Bijvoorbeeld: 2 Samuel 18, 24-32.

Torenwachters
Bewakers op de muren waren meestal soldaten die een stad verdedigden tegen de vijand. In die muren werden er torens gebouwd zodat de soldaten er zich konden verbergen om op de vijand te schieten. Omdat die muren tot 10 meter dik konden zijn, kon men er gemakkelijk een huis of een verdieping van een huis op bouwen.

Bij de tekst

God, een koning

Niet alleen Jesaja 52 spreekt over God als koning, ook sommige psalmen doen dat: psalm 47, 93, psalmen 96-99. Als een koning overwint God al zijn vijanden, spreekt Hij recht en zorgt voor armen, weduwen en wezen.Context

De boodschap die de boodschapper brengt, past goed in de tijd van de profeet Jesaja. Een deel van het volk woonde toen in de verwoeste stad Jeruzalem, een ander deel leefde in Babylonië in ballingschap. In die tijd zonder hoop of uitzicht, zegt de profeet dat God het volk zal bevrijden. Als God terug koning zal zijn in Jeruzalem, zal iedereen terugkeren uit de ballingschap (Jesaja 52, 8), en zal de stad weer opgebouwd worden (Jesaja 52, 9).Jesaja

Lees meer over de profeet Jesaja.

Suggesties

Grote kinderen

INLEVEN

Vrede

(Inspiratiebron: Bijbel Basics)

De kinderen spelen toneelstukjes rond vrede.

Maak vooraf briefjes met:
• vijf verschillende locaties (bijvoorbeeld: de school, het lokaal van een jeugdbeweging, een bus, een kerstmarkt, thuis)
• vijftien personages (bijvoorbeeld: moeder, koning, priester, vriend(in), buurman, een tandarts, leerkracht, jeugdleider, verkoper, directeur, muzikant, zanger, vader, chauffeur, schoonmaakster)
• tien voorwerpen (bijvoorbeeld: GSM, zak snoep, fiets, portemonnee, tas, kaars, trommel, bed, kerstboom, boekentas, bloemen, fruitmandje, fluit, emmer, boek…)
• tien handelingen (bijvoorbeeld: ruzie maken, wandelen, hoesten, stelen, roddelen, slapen, een hand geven, zingen, een compliment geven, schilderen).

Verdeel de groep in groepjes van maximaal vijf deelnemers. Elk groepje trekt één locatie, evenveel kaartjes als er deelnemers in de groep zijn uit de personages, drie uit de voorwerpen en drie uit de handelingen.
Aan de hand van de kaartjes verzinnen ze een toneelstukje over vrede. Dit kan gaan over een conflict, een gesprek na een ruzie, de zoektocht van mensen naar vrede, in vrede met elkaar leven, elkaar helpen...

Na een tiental minuten speelt elk groepje hun toneelstukje voor de hele groep.

Bespreek met de kinderen:
- Waar in het stukje ging het over vrede?
- Welk toneelstukje heeft je het meest geraakt? Waarom?