Loading...
 

Kerstmis dagmis - eerste lezing

Jesaja 52, 7-10: De vreugdebode 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1205)

Iedereen wacht op het goede nieuws. Iedereen wacht op de snelle boodschapper die over de bergen komt. De mensen zijn blij als hij komt. Hij zegt dat er vrede komt, en dat God de mensen zal bevrijden. Hij roept naar de inwoners van Jeruzalem: ‘Jullie God is koning!’
De bewakers op de muren roepen van vreugde, ze juichen. Want ze zien het met eigen ogen: de Heer komt terug naar Jeruzalem.
Inwoners van Jeruzalem, juich allemaal! Jullie stad is verwoest, maar de Heer komt jullie troosten. Hij zal Jeruzalem bevrijden. Hij zal alle volken laten zien hoe machtig hij is. Iedereen op aarde zal zien hoe God zijn volk bevrijdt.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Hoe welkom zijn de voeten van de boodschapper,
die over de bergen vrede komt melden.
Hij brengt goed nieuws, een boodschap van geluk.
Tot de bewoners van Jeruzalem zegt hij:
‘Jullie God is gekomen als koning!'

Hoor!
Jullie torenwachters roepen en juichen,
want ze zien met eigen ogen
dat God naar Jeruzalem terugkeert.
Juich allemaal.
want God geeft moed aan zijn volk,
dat in een verwoeste stad leeft.
Hij heeft Jeruzalem verlost.
Hij toont zijn heilige arm voor de ogen van alle volkeren.
Zelfs tot in de verste hoeken van de aarde
kan men het geluk zien dat onze God brengt.Stilstaan bij…

Boodschapper
Als een oorlog afgelopen was, liep een boodschapper naar de koning en het volk om hen te zeggen hoe de strijd was afgelopen.
Bijvoorbeeld: 2 Samuel 18, 24-32.

Torenwachters
Bewakers op de muren waren meestal soldaten die een stad verdedigden tegen de vijand. In die muren bouwde men torens zodat de soldaten er zich konden verbergen om op de vijand te bestoken.

Bij de tekst

God, een koning

Niet alleen Jesaja 52 spreekt over God als koning, ook sommige psalmen doen dat: psalm 47, 93, psalmen 96-99. Als een koning overwint God al zijn vijanden, spreekt Hij recht en zorgt Hij voor armen, weduwen en wezen.Context

De boodschap die de boodschapper brengt, past goed in de tijd van de profeet Jesaja. Een deel van het volk woonde toen in de verwoeste stad Jeruzalem, een ander deel leefde in Babylonië in ballingschap. In die tijd zonder hoop of uitzicht, zei de profeet dat God het volk zal bevrijden. Als God terug koning zal zijn in Jeruzalem, zal iedereen terugkeren uit de ballingschap (Jesaja 52, 8) en zal de stad weer opgebouwd worden (Jesaja 52, 9).

Suggestie

Grote kinderen

INLEVEN

Vrede

(Inspiratiebron: Bijbel Basics)

De kinderen spelen toneelstukjes rond vrede.

Maak vooraf briefjes met:
• vijf verschillende locaties (bijvoorbeeld: school, lokaal van een jeugdbeweging, bus, kerstmarkt, thuis)
• vijftien personages (bijvoorbeeld: moeder, koning, priester, vriend(in), buurman, tandarts, leerkracht, jeugdleider, verkoper, directeur, muzikant, zanger, vader, chauffeur, schoonmaakster)
• tien voorwerpen (bijvoorbeeld: GSM, zak snoep, fiets, portemonnee, tas, kaars, trommel, bed, kerstboom, boekentas, bloemen, fruitmandje, fluit, emmer, boek …)
• tien handelingen (bijvoorbeeld: ruzie maken, wandelen, hoesten, stelen, roddelen, slapen, een hand geven, zingen, een compliment geven, schilderen).

Verdeel de groep in groepjes van maximaal vijf deelnemers. Elk groepje trekt één locatie, evenveel kaartjes als er deelnemers in de groep zijn, uit de personages, drie uit de voorwerpen en drie uit de handelingen.
Aan de hand van de kaartjes verzinnen ze een toneelstukje over vrede. Dit kan gaan over een conflict, een gesprek na een ruzie, de zoektocht van mensen naar vrede, in vrede met elkaar leven, elkaar helpen...

Na een tiental minuten speelt elk groepje hun toneelstukje voor de hele groep.

Bespreek:
- Waar in het stukje ging het over vrede?
- Welk toneelstukje raakte je het meest? Waarom?